Dinas Diwylliant y DU 2017: Siom i Fae Abertawe

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cefnogwyr cais Abertawe wedi dod at ei gilydd i glywed y cyhoeddiad fore Mercher

Roedd 'na siom i gais Bae Abertawe ddydd Mercher, wrth i Weinidog Diwylliant Llywodraeth y DU gyhoeddi mai Hull fydd Dinas Diwylliant y DU yn 2017.

Roedd cais Abertawe yn cynnwys ardaloedd Castell-nedd Port Talbot a Sir Gâr.

Ond mae Cyngor Abertawe yn dweud y bydd y gwaith o ailddatblygu Neuadd Albert yn mynd rhagddo beth bynnag.

Y pedwar lle ar y rhestr derfynol oedd Bae Abertawe, Hull, Dundee a Chaerlŷr.

Wrth gyhoeddi mai Hull fydd yn olynu Derry-Londonderry fel Dinas Diwylliant y DU, dywedodd Ms Miller fod y pwyllgor wedi gorfod ystyried "pedwar cais terfynol gwych".

Mae amcangyfrif y gallai ennill y fraint fod werth rhyw £70 miliwn i economi'r ardal.

Mae'r tîm oedd yn gyfrifol am gais Abertawe yn dweud nawr y byddan nhw'n parhau gyda'r cynlluniau yr oeddynt wedi'u trefnu.

'Hynod siomedig'

Yn ôl Cyngor Abertawe, bydd hyn yn cynnwys y gwaith o ailddatblygu Neuadd Albert ar gost o £7 miliwn.

Ond roedd y siom yn amlwg, wrth i'r cynghorydd David Phillips, arweinydd Cyngor Abertawe, gyfadde' ei fod yn "hynod siomedig" gyda'r canlyniad.

Dywedodd wrth BBC Cymru: "Roedd yna ormod o syniadau da yn y cais, dy'n ni ddim yn mynd i adael i'r rheiny fynd.

"Dydw i ddim yn credu fod unrhyw beth o'i le gyda'r cais. Yn amlwg roedd un Hull yn gryfach na'n un ni."

'Dim ar chwarae bach'

Ychwanegodd: "Hoffwn longyfarch Hull a dymuno pob llwyddiant iddyn nhw ar gyfer 2017.

"Roedd curo saith cais arall i gyrraedd y rhestr fer o bedwar yn llwyddiant yn ei hun - dydych chi ddim yn cyrraedd rhestr fer mewn cystadleuaeth fel hon ar chwarae bach."

Disgrifiad,
Bu Kate Crockett yn holi Rhian Jones, oedd yn rhan o ymgyrch Bae Abertawe.

Er gwaetha'r siom mae Mark Rees, un o drefnwyr y cais, yn ffyddiog y bydd y ddinas yn elwa o hyd.

Wrth siarad ar raglen y Post Cyntaf ddydd Mercher, dywedodd: "O'n i wir yn meddwl y bydden ni wedi ennill - roedden ni wedi cyflwyno pitch mor dda - yn amlwg mae'n siom enfawr.

"Ond ry'n ni'n mynd i wneud rhywbeth nawr ta beth."

'Brwdfrydig'

Un arall o'r rhai oedd yn rhan o'r ymgyrch oedd Rhian Jones, artist sy'n byw a gweithio yn y ddinas.

"Fi wedi bod ar draws yr ardal trwy'r haf i gael syniadau pobl i roi mewn i'r cais," meddai. "Ma' pobl wedi bod mor frwdfrydig, ma' hynny'n mynd i fynd ymlaen o hyd.

"Wrth gwrs, nag y'n ni'n glwm nawr at 2017. Blwyddyn nesa' yw blwyddyn Dylan Thomas yn Abertawe, er enghraifft. Nad y'n ni'n glwm nawr at brosiectau sydd ond yn 2017.

"Mae'r gobeithion yn uchel o hyd. Fi wedi bod yn gweithio yn Abertawe yn y celfyddydau ers blynyddoedd maith - ma' pawb eisiau cario petha' ymlaen.

"Mae'r syniadau gan bobl gyffredin Abertawe wedi bod yn fendigedig, ac mae'r rheiny ganddon ni o hyd a gallwn ni gario'r rheiny 'mlaen nawr."

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru David Jones:

"Yn amlwg mae'r cyhoeddiad yn newyddion siomedig i'r rhai hynny sydd wedi cefnogi cais Bae Abertawe, ond fe ddylen nhw fod yn falch iawn o'r hyn maen nhw wedi cyflawni.

"Mae'r ymdrech wedi tynnu sylw at un o gyfrinachau mwya' Cymru. Dewch i ni ddefnyddio'r cyfle hwn nawr i geisio denu mwy o ymwelwyr i'r ardal, dod ag aelodau'r gymuned ynghyd, a sicrhau fod Bae Abertawe yn parhau i fod yn ddinas diwylliant ym mhob ystyr."