Coleg: Amddiffyn codiadau cyflog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid i Goleg Harlech gynnal arwerthiant yn gynharach eleni, wrth geisio gwneud bron i £1 miliwn o arbedion

Mae llywodraethwyr wedi amddiffyn eu penderfyniad i roi codiadau cyflog i dri o uwch-reolwyr Coleg Harlech.

Yn ôl y llywodraethwyr roedd y tri wedi helpu achub 250 o swyddi yn y coleg.

Mae prif weithredwr dros dro'r coleg addysg gydol oes, Karen Williams, wedi derbyn codiad cyflog o £25,000 gyda dau o'i dirprwyon yn derbyn £11,000 a £8,000 yn fwy.

Ond mae'r undeb sy'n cynrychioli darlithwyr- undeb yr ATL - wedi beirniadu'r codiadau.

Eleni bu'n rhaid i'r coleg werthu cerfluniau a lluniau mewn arwerthiant mewn ymgais i ddarganfod yn agos i £1 miliwn o arbedion.

Ar un pryd, roedd pryder y byddai'r coleg yn cau a rhoddwyd tan ddiwedd Hydref i ddod o hyn i £900,000.

Cytundebau

Dywedodd dirprwy gadeirydd y llywodraethwyr, Alwyn Rowlands, fod y bwlch ariannol wedi ei gau ar ôl i'r coleg godi £600,000 yn yr arwerthiant.

Dywedodd bod yn agos i £400,000 wedi ei ddarganfod mewn arbedion, gyda'r tri rheolwr yn chwarae rhan bwysig wrth ddod o hyd i'r arian. .

Meddai: "Mae'r codiadau cyflog yma yn bell ar ôl eu hamser. Mae dwy ohonynt wedi bod yn rheoli staff sydd ar gyflogau uwch, felly mae'r coleg wedi unioni'r sefyllfa.

"Y rhain sy'n gyfrifol am ddod a'r Coleg yn ôl o'r dibyn ariannol.

"'Da ni wedi colli tua 15 o aelodau staff, mae cytundebau dros dro heb eu hadnewyddu - ond mae'r tri wedi arbed 250 o swyddi."

Ychwanegodd Jon Parry, Cadeirydd y Llywodraethwyr, fod y tri yn derbyn cyflog yn union â chanllawiau'r coleg.

Dywedodd fod cyfrifon 2011-12 wedi derbyn sêl bendith y corff llywodraethu a Llywodraeth Cymru.

Ym mis Ionawr bwriad coleg Harlech yw uno gyda Choleg Cymdeithas Addysg y Gweithwyr yn Ne Cymru.

Dywedodd Mr Parry fod y llywodraethwyr a staff Coleg Harlech nawr yn canolbwyntio ar fanylion y broses uno.