Gofal Dementia: "Cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol"

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Meri Huws yn dweud fod cyfathrebu clir yn gwbl ganolog i safon triniaeth dementia.

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn dweud bod cyfathrebu clir mewn iaith y mae'r claf yn ei ddeall yn gwbl ganolog i safon triniaeth dementia.

Bu Meri Huws yn annerch gweithwyr cymorth gofal iechyd mewn cynhadledd yn Wrecsam ddydd Mercher.

Mae'r Comisiynydd yn cynnal ymholiad i'r defnydd o'r Gymraeg o fewn y sector gofal sylfaenol.

Dywedodd nad "mater o ddewis neu ddymuniad yw iaith yn yr achos hwn, ond angen clinigol gwirioneddol."

Tystiolaeth ymholiad

Ychwanegodd Meri Huws fod tystiolaeth yr ymholiad yn amlygu pwysigrwydd darparu gofal dementia yn Gymraeg, a bod lle i wella'r ddarpariaeth:

"Yn yr hir dymor, fe fydd angen sicrhau mwy o siaradwyr Cymraeg yn y gwasanaeth iechyd, ond gellir rhoi cynlluniau ar waith yn awr er mwyn cwrdd ag anghenion cleifion yn well.

Mae'r rhain yn cynnwys cynllunio'r gweithlu i sicrhau bod siaradwyr Cymraeg ar gael a chodi ymwybyddiaeth o'r Gymraeg o fewn y sector fel bod yr angen yn cael ei ddeall a'r gofal yn cael ei gynllunio'n briodol."

Bydd adroddiad ymholiad y Comisiynydd ar ofal sylfaenol yn cael ei gyhoeddi yn ystod gwanwyn 2014.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol