BBC Cymru Fyw

Ymgyrch Pallial: Arestio 15fed person

Published
image copyrightPA
image captionCafodd dyn 62 oed o'r Wyddgrug ei arestio gan yr Asiantaeth Droseddau Cenedlaethol

Mae'r Asiantaeth Droseddau Cenedlaethol (NCA) wedi arestio 15fed person yn rhan o Ymgyrch Pallial, sy'n ymchwilio i honiadau o droseddau rhyw hanesyddol yng ngogledd Cymru.

Cafodd y dyn 62 oed sy'n dod o'r Wyddgrug ei arestio ar amheuaeth o nifer o droseddau o ymosod yn anweddus a chreulondeb tuag at blant.

Honnir i'r troseddau gael eu cyflawni yn erbyn tri bachgen ac un ferch rhwng 10 ac 15 oed, a hynny rhwng 1973 a 1976.

Ymgyrch Pallial

Hyd yma mae un dyn wedi cael ei gyhuddo o nifer fawr o droseddau rhyw.

Mae John Allen, 72 oed o Ipswich, Suffolk, wedi ei gyhuddo o 32 o droseddau yn erbyn 14 o fechgyn ac un ferch rhwng 1968 a 1989.

Yn gynharach ym mis Tachwedd dywedodd yr NCA eu bod wedi derbyn enwau neu ran o enwau 100 o bobl allai fod wedi cam-drin.

Ym mis Gorffennaf fe gyhoeddwyd Adroddiad Jillings, 17 mlynedd ar ôl iddo gael ei ysgrifennu.

Roedd yr adroddiad yn ystyried honiadau o gam-drin oedd wedi digwydd o fewn system ofal hen Gyngor Sir Clwyd.

Casgliad yr adroddiad oedd bod cam-drin yn y cartrefi gofal dan sylw yn "eang, ac wedi bod yn digwydd dros nifer helaeth o flynyddoedd."

Straeon perthnasol

  • Pallial: Ymchwilio i 200 o honiadau