Ymgyrch Pallial: Arestio 15fed person

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd dyn 62 oed o'r Wyddgrug ei arestio gan yr Asiantaeth Droseddau Cenedlaethol

Mae'r Asiantaeth Droseddau Cenedlaethol (NCA) wedi arestio 15fed person yn rhan o Ymgyrch Pallial, sy'n ymchwilio i honiadau o droseddau rhyw hanesyddol yng ngogledd Cymru.

Cafodd y dyn 62 oed sy'n dod o'r Wyddgrug ei arestio ar amheuaeth o nifer o droseddau o ymosod yn anweddus a chreulondeb tuag at blant.

Honnir i'r troseddau gael eu cyflawni yn erbyn tri bachgen ac un ferch rhwng 10 ac 15 oed, a hynny rhwng 1973 a 1976.

Ymgyrch Pallial

Hyd yma mae un dyn wedi cael ei gyhuddo o nifer fawr o droseddau rhyw.

Mae John Allen, 72 oed o Ipswich, Suffolk, wedi ei gyhuddo o 32 o droseddau yn erbyn 14 o fechgyn ac un ferch rhwng 1968 a 1989.

Yn gynharach ym mis Tachwedd dywedodd yr NCA eu bod wedi derbyn enwau neu ran o enwau 100 o bobl allai fod wedi cam-drin.

Ym mis Gorffennaf fe gyhoeddwyd Adroddiad Jillings, 17 mlynedd ar ôl iddo gael ei ysgrifennu.

Roedd yr adroddiad yn ystyried honiadau o gam-drin oedd wedi digwydd o fewn system ofal hen Gyngor Sir Clwyd.

Casgliad yr adroddiad oedd bod cam-drin yn y cartrefi gofal dan sylw yn "eang, ac wedi bod yn digwydd dros nifer helaeth o flynyddoedd."