Gwahardd tîm am sylwadau 'annerbyniol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r brifysgol wedi beirniadu'r tîm pêl-droed am y sylwadau

Mae tîm pêl-droed sy'n rhan o Brifysgol Caerdydd wedi cael eu gwahardd rhag cystadlu am bythefnos, yn dilyn honiadau bod un o'r aelodau wedi gwneud cyfres o jôcs oedd yn ymwneud â threisio a thrais yn y cartref.

Mae'n debyg bod yr unigolyn wedi siarad am ei ddiffyg llwyddiant gyda merched cyn esbonio sut i ddarganfod merched a diffyg hyder oherwydd eu bod "yn haws i gael rhyw gyda nhw".

Dywedodd swyddogion o'r brifysgol fod y clwb wedi "torri côd y myfyrwyr mewn modd difrifol".

Yn ogystal â chael eu gwahardd rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau fel hyfforddi a chwarae, mae'r clwb wedi cael eu gwahardd o'r gêm flynyddol yn erbyn Abertawe.

Jôcs anaddas

Cafodd yr hanes ei adrodd ym mhapur newydd y brifysgol, y Gair Rhydd.

Mae'r papur yn dweud bod y sylwadau wedi eu gwneud yn ystod cyflwyniad PowerPoint yn ystod digwyddiad roedd y clwb yn ei gynnal ar y cyd gyda chymdeithas ddawns yng nghlwb nos y Vulcan Lounge ar 6 Tachwedd.

Dywed yr adroddiad: "Roedd cynnwys y cyflwyniad wedi ei selio o gwmpas dadansoddiad hunan-fychanol gan aelod o'r clwb o'i ddiffyg llwyddiant yn denu merched.

"Yna aeth ymlaen i ganolbwyntio ar sut i adnabod merched sydd â diffyg hyder gan eu bod nhw'n 'haws i gael rhyw gyda nhw' yn ôl pobl oedd yn bresennol."

'Cwbl annerbyniol'

Dywedodd un aelod o'r gymdeithas ddawnsio wrth Gair Rhydd: "Roedd yn gwbl annerbyniol.

"Cafodd y merched i gyd eu gorfodi i fynd i'r blaen er mwyn gwylio PowerPoint oedd yn gwneud hwyl ar ddiffyg hyder merched, ar sbeicio diodydd merched, ar drais yn y cartref ac ar dreisio.

"Mae'r rhain i gyd yn faterion go iawn sy'n effeithio ar fenywod (a dynion) heddiw a ni ddylen ni orfod delio gyda'r math yma o 'ddiwylliant y bechgyn' yn unrhywle, ond yn enwedig mewn amgylchedd prifysgol."

Fe wnaeth cyfarwyddwr aelodaeth undeb myfyrwyr Caerdydd, Steve Wilford, benderfynu cymryd camau i gosbi'r tîm pêl-droed yn dilyn ymchwiliad.

Dywedodd Mr Wilford: "Yn fy 12 mlynedd yn delio gyda chwaraeon myfyrwyr dyma'r tro cyntaf i mi orfod gwneud penderfyniad i atal pobl rhag chwarae."

Mewn datganiad dywedodd y brifysgol eu bod nhw'n ymwybodol o'r sefyllfa ac yn beirniadu ymddygiad y rheiny oedd yn gyfrifol yn hallt.

"Mae hyn yn torri'n groes i god myfyrwyr y brifysgol, cod ymddygiad yr Undeb Athletau ac yn methu â chyrraedd lefel o barch sylfaenol," meddai llefarydd ar eu rhan.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol