Gwrthdrawiad Ponthir: Cwpl priod wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent wedi enwi'r dyn fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ym Mhonthir ddydd Mercher diwethaf.

Bu farw Denis Drew, 86, yn yr ysbyty ychydig ddyddiau ar ôl y digwyddiad.

Roedd ei bartner Joyce, oedd hefyd yn 86, wedi marw'n fuan wedi'r gwrthdrawiad.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ger neuadd y pentref ar y B4236 Ffordd Caerllion am tua 7:30yh, ddydd Mercher diwethaf, wedi i gar glas daro'r cwpl oedd yn cerdded.

Mae dynes leol 20 oed wedi ei harestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ac wedi ei rhyddhau ar fechnïaeth.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad i gysylltu â nhw drwy ffonio 101 a nodi'r cyfeirnod 411 13/11/13.