Cymru'n cael 110% o wariant cyhoeddus y DU ar gyfartaledd

Cyhoeddwyd

Mae Llywodraeth San Steffan wedi cyhoeddi eu ffigyrau gwariant cyhoeddus rhwng 2012 a 2013.

Mae nhw'n dangos bod Cymru wedi derbyn £9,709 am bob un o'i dinasyddion; £1,180 yn fwy na phobl dros y ffin yn Lloegr.

Ledled y DU y cyfartaledd ar gyfer gwariant cyhoeddus y pen yw £8,788, sy'n golygu bod Cymru wedi derbyn 110% o'r cyfartaledd cenedlaethol.

Yng Ngogledd Iwerddon, £10,665, neu 124% o'r cyfartaledd oedd y ffigwr. Roedd y swm yn uwch yn yr Alban hefyd: £10,152, neu 116%.

Lloegr oedd yr unig ardal i dderbyn llai na 100% o'r siar i bob person, sef £8,529 y pen - sy'n gyfystyr â 97%.

Cyfrifo'r Ffigyrau

Mae'r arian y pen mae Cymru'n dderbyn yn llai nag yr oedd ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol, pan roedd y wlad yn derbyn 111% o gyfartaledd y DU.

Ond mae cyfradd yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi codi o'i gymharu â 2011-12 pan roeddent yn derbyn 115% a 121% o gyfartaledd y DU.

Daw'r canlyniadau yn rhan o ddadansoddiad gan Lywodraeth San Steffan ar wariant cyhoeddus.

Mae'r ffigyrau wedi eu cyfrifo drwy edrych ar y buddianau sy'n cael eu rhannu i bob ardal.

Er mwyn cyfrifo faint gafodd bob person ar gyfartaledd, defnyddwyd y ffigyrau swyddogol diweddaraf ar boblogaeth pob ardal.

Straeon perthnasol