Gwarchod data: Beirniadu safonau Cyngor Môn

Cyhoeddwyd

Mae adroddiad gan y Comisiynydd Gwybodaeth yn honni bod "angen gweithredu ar frys" er mwyn codi safon gwarchod data yng Nghyngor Môn.

Yn ol yr adroddiad, mae nifer o fethiannau, yn cynnwys adnoddau storio cofnodion a darpariaeth diogelwch corfforol anaddas.

Daw'r adroddiad wedi i'r Cyngor dorri rheolau Adran 7 o'r Ddeddf Gwarchod Data yn 2011, ac yna'r 2012.

Mae'r adran hon yn nodi sut mae sefydliadau'n rheoli diogelwch cofnodion ar ddata personol.

Canfyddiadau'r adroddiad

Er i'r adroddiad ddweud bod gan Gyngor Môn rai arferion da wrth warchod data, mae'n mynnu bod lle i wella yn y meysydd canlynol:

  • Doedd dim strwythr i reoli gwybodaeth gorfforedig, yn cynnwys rol unigolion, cyfrifoldebau, polisiau, gweithredoedd, hyfforddiant, monitro a gwneud adroddiadau.
  • Doedd dim strategaeth i drefnu cofnodion corfforedig, yn cynnwys rol unigolion, cyfrifoldebau, polisiau, gweithredoedd, hyfforddiant, monitro a gwneud adroddiadau.
  • Roedd safon diogelwch ac adnoddau storio cofnodion papur o fewn Swyddfeydd y Cyngor yn anaddas.
  • Doedd dim adnoddau hyfforddiant ar warchod data, na chynllun hyfforddiant, na chyfle i ail-hyfforddi.
  • Roedd safonau cyffredinol rheoli mynediad o fewn Swyddfeydd y Cyngor yn anaddas.

Rwan, mae'r Comisiynydd am weld y Cyngor yn gweithredu i geisio codi'r safon, a hynny ar frys.

Gweithredu 'ar droed' yng Nghyngor Môn

Meddai llefarydd ar ran Cyngor Môn:

"Mae gwaith i godi'r safonau a nodwyd yn yr adroddiad eisoes ar droed. Yn barod, mae'r Awdurdod wedi cytuno ar gynllun gweithredu gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, ac mae bwrdd prosiect wedi ei sefydlu i sicrhau'r gwelliannau sydd eu hangen.

"Eisoes, mae nifer o bolisiau newydd wedi eu cymeradwyo fydd yn canolbwyntio ar breifatrwydd, data personol, risg gwybodaeth a thorri rheolau data. Bydd gweithredoedd, hyfforddiant a chanllawiau newydd hefyd yn rhan o'r cynllun. Byddwn yn trosglwyddo gwybodaeth am ddatblygiadau i aelodau ar fyrddau rhaglenni newydd yr Awdurdod."