Dathliad HSBC yn 'ansensitif'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r siambr fasnach yn dweud fod pobl yn disgwyl gweld HSBC yn Llangollen

Mae pobl tref Llangollen yn bwriadu protestio yn erbyn y ffaith bod banc HSBC wedi trefnu dathliad i nodi 150 blwyddyn ers agor y gangen, tra'n bwriadu ei chau ym mis Chwefror.

Dyw rhai ddim yn credu fod dathliad yn addas o ystyried bod llawer yn y dref wedi siomi gyda'r penderfyniad i'w gau.

Yn ôl HSBC gostyngiad yn nifer o bobl sy'n defnyddio'r gangen sy'n gyfrifol am eu penderfyniad.

Mae siambr fasnach y dref yn awyddus i bobl leisio eu barn ynghylch y cynlluniau.

'Cangen boblogaidd'

Dywedodd Simon Collinge, aelod o Siambr Fasnach a Thwristiaeth Llangollen: "Rwy'n siŵr nad yw eironi'r sefyllfa'n cael ei golli ar benaethiaid HSBC a bydd nifer fawr o bobl yn troi allan i ddangos eu hanfodlonrwydd gyda'r penderfyniad i gau cangen sydd mor boblogaidd."

Roedd Mr Collinge ac eraill yn bwriadu cyflwyno cerdyn i reolwr y gangen yn dweud eu bod nhw'n awyddus i'w gweld yn aros yn agored am 150 blwyddyn arall.

Mae'r siambr yn dadlau fod Llangollen yn ardal dwristaidd a bod pobl yn disgwyl gweld cangen HSBC yno.

Mae'r cynghorydd Stuart Davies wedi disgrifio'r dathliad fel un "ansensitif".

Mewn datganiad dywedodd HSBC: "Dyw'r lefel o fusnes ddim yn ddigon i gyfiawnhau parhau i gadw'r gangen yn weithredol ac rydym wedi gwneud y penderfyniad i'w chau.

"Er ein bod ni'n deall pam fod pobl yn teimlo'n gryf ynghylch ein penderfyniad i'w chau, mae'r penderfyniad yn un terfynol."

Mae HSBC yn bwriadu cau dwy gangen arall yng ngogledd Cymru, yn Biwmares a Chonwy.