Ffrae am enw pentref yn parhau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o drigolion yn gwrthwynebu gosod Y Farteg ar arwyddion y pentref

Mae ymgynghoriad wedi dechrau ar fabwysiadu ffurf Gymraeg enw pentref yn Nhorfaen - Y Farteg - er gwaeth gwrthwynebiad yn lleol.

Mae'r pentref wedi cael ei adnabod fel Varteg ers tro ac mae rhai o'r pentrefwyr yn dweud y bydd y ffurf Gymraeg yn eu gwneud yn destun sbort.

Mae'r newid arfaethedig wedi cael cefnogaeth Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws.

Ond mae pentrefwyr wedi arwyddo deiseb yn erbyn newid enw'r pentref.

'Flin iawn'

Mae'r pentref yn rhan o ward y Cynghorydd Giles Davies - Abersychan - ar Gyngor Torfaen, a dywedodd:

"Maen nhw'n flin iawn - dydyn nhw ddim am weld hyn ar yr arwyddion.

"Mae yna ymgynghoriad yn digwydd nawr, ac ar ddiwedd y dydd dyna fyddan nhw'n ei ddweud wrth y cyngor.

"Nhw sy'n gorfod byw yna, ac maen nhw'n bryderus y byddan nhw'n destun sbort."

Dywedodd Mr Davies ei fod 100% yn gefnogol o'r iaith Gymraeg, ond ei fod yn yr achos hwn yn cynrychioli barn y bobl a'i etholodd i'r cyngor.

'Wedi cael digon'

Ychwanegodd nad oedd ystyried defnyddio'r ffurf 'Y Farteg' yn hytrach na 'Farteg' wedi gwella'r sefyllfa.

Dywedodd: "Fe fydd pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg yn darllen hynny fel 'Why Fart Egg". Mae pobl wedi cael digon."

Dywedodd y cyngor bod y penderfyniad i ddechrau ymgynghoriad ar y mater yn dilyn adolygiad drwy'r bwrdeistref sirol, a dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Torfaen:

"Yn dilyn ymgynghoriad ar 22 o enwau lleoedd Cymraeg yn Nhorfaen, mae'r cyngor yn gofyn i bobl fynegi barn ar fabwysiadu 'Y Farteg' neu 'Farteg' fel enw ychwanegol i'r sillafiad presennol o 'Varteg'.

"Os fydd 'Y Farteg' neu 'Farteg' yn cael ei fabwysiadu fe fydd yr enw yn cael ei arddangos ochr yn ochr â Varteg ar arwyddion y pentref."

Bydd yr ymgynghoriad yn agored tan Rhagfyr 9 naill ar ar-lein neu yn swyddfeydd y cyngor.