Dyfodol i rygbi Ewrop

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae undebau rygbi Cymru, Iwerddon, yr Alban, yr Eidal a Ffrainc wedi cyhoeddi datganiad am ddyfodol rygbi Ewrop.

Fe fydd timau o'r pum gwlad yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth Ewropeaidd y tymor nesaf, ond ar hyn o bryd ni fydd Lloegr yn rhan o'r gystadleuaeth.

Yn dilyn cyfarfod yn Nulyn ddydd Iau i drafod trafferthion presennol cystadlaethau Ewrop, fe ddaeth datganiad ar y cyd rhwng y pum undeb sy'n dweud:

"Mae'r pum undeb yn credu ei bod yn hanfodol er lles y gêm yn Ewrop bod yr undebau wrth galon trefn lywodraethol cystadlaethau sy'n croesi ffiniau'r gwledydd...

"Yn dilyn trafodaethau heddiw, mae'r pum undeb wedi cytuno'r canlynol :-

  • Fe fydd cystadleuaeth Ewropeaidd i glybiau yn digwydd yn nhymor 2014/15 fydd yn dilyn fformat economaidd a chystadleuol gydag 20 o dimau, waeth faint o wledydd fydd yn rhan o'r gystadleuaeth;
  • Fe fydd trafodaethau pellach yn cael eu cynnal er mwyn gwella gweithredu mewnol y corff presennol (European Cup Rugby neu ERC ar hyn o bryd);
  • Ein nod ni oll yw symud yn y pen draw tuag at integreiddio cystadlaethau Ewropeaidd o fewn fframwaith hollgynhwysol rygbi yn Ewrop."

Does dim cyhoeddiad eto beth fydd enw'r gystadleuaeth, nac os fydd trafodaethau pellach gydag Undeb Rygbi Lloegr er mwyn eu denu nhw i'r gystadleuaeth.

Straeon perthnasol