Pryder mam am achos llofruddiaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Media Wales
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nicole Reyes yn wynebu gwrandawiad ddydd Iau nesaf ar gyhuddiad o lofruddio'i gŵr

Mae mam i fenyw o Gaerdydd sy'n wynebu achos llofruddiaeth yn y Caribî yn dweud ei bod yn bryderus na fydd ei merch yn cael gwrandawiad teg.

Mae Nicole Reyes o Dredelerch eisoes wedi treulio 16 mis dan glo yn y Weriniaeth Ddominican ar gyhuddiad o ladd ei gŵr, ac fe allai wynebu dedfryd o 30 mlynedd yn y carchar.

Bu farw Jorge Quintanilla Reyes, 38 oed, yng Ngorffennaf 2012 yn dilyn yr hyn mae Mrs Reyes yn honni oedd yn ddamwain pur ar y ffordd.

Mae disgwyl i'r achos yn erbyn Mrs Reyes ddechrau yr wythnos nesaf.

'Dim tystiolaeth'

Dywedodd ei mam Jeanette Clements ei bod yn hedfan i'r Caribî ddydd Mawrth, gyda'r gwrandawiad i ddechrau yn ninas Puerto Plata ar ddydd Iau, Tachwedd 28.

"Dyw hi ddim am gael gwrandawiad teg," honnodd Mrs Clements.

"Rwy'n gwybod ei bod yn ddieuog - does ganddyn nhw ddim tystiolaeth yn erbyn fy merch."

Cafodd Mrs Reyes ei chadw yn y ddalfa wedi i'r gŵr farw ar ôl i'r beic modur yr oedd yn ei yrru gael ei daro gan gerbyd Toyota oedd yn cael ei yrru gan Mrs Reyes ar ffordd dywyll.

Mechnïaeth

Fis diwethaf fe ddywedodd llys y gellid rhyddhau Mrs Reyes ar fechniaeth, ond fe gafodd gwarant o £147,000 ei osod ar gyfer hynny.

Dywedodd mam Mrs Reyes: "Dywedodd y barnwr y byddai'n derbyn siec neu arian parod - ond lle fydden i'n medru dod o hyd i arian fel yna?"

Ychwanegodd bod y teulu wedi gorfod crafu bob ceiniog at eil gilydd er mwyn talu costau cyfreithiol a meddyginiaeth ar gyfer Mrs Reyes, a hyd yn oed wedi cynnal sawl sêl cist car er mwyn codi arian.

"Rydym wedi gwario £122,000 hyd yma ar ei hachos, a dydyn ni ddim agosach at ei gweld yn dod allan," medd ei mam.

"Mae hi'n dal yn y carchar ac yn dal yn sâl iawn.

Ffynhonnell y llun, Media Wales
Disgrifiad o’r llun,
Jorge a Nicole Reyes mewn cyfnod hapusach

"Rydym newydd dderbyn bil arall gan y cyfreithiwr, ac ar ôl y gwrandawiad ar yr 28ain fe fydd rhaid i ni dalu £7,000 arall."

'Dim ymyrryd'

Dywedodd hefyd ei bod eisoes wedi cael rhybudd gan gyfreithiwr ei merch i ddisgwyl rheithfarn euog.

"Dywedodd wrthym os yw'r barnwr wedi penderfynnu ei bod yn euog yn ei gwlad nhw, yna fe fydd hi'n cael ei chanfod yn euog," ychwanegodd.

"Dywedodd bod y cyfan yn ffars."

Dywedodd y Swyddfa Gartref eu bod wedi bod yn darparu cymorth gonsiwlar i Mrs Reyes a'i theulu, ac wedi cwrdd â'r teulu, ac y byddai'r cymorth yna yn parhau.

Ond ychwanegodd llefarydd: "Ni allwn ymyrryd ym mhroses gyfreithiol gwlad arall a rhaid i ni barchu eu systemau nhw fel y bydden ni'n disgwyl iddyn nhw barchu systemau cyfreithiol a deddfau'r DU."