Tân mewn adeilad trwsio ceir

Cyhoeddwyd

Mae diffoddwyr tân wedi bod yn taclo'r fflamau mewn uned ddiwydiannol yng Nghaerau, Caerdydd.

Mi ddechreuodd y tân yn ystod oriau man y bore.

Cafodd criwiau o orsafoedd Y Barri, Trelai, Caerffili a chanol Caerdydd eu hanfon i'r adeilad.

Y gred ydy mai trwsio ceir arbenigol maen nhw'n gwneud yn yr uned.

Does 'na neb wedi ei hanafu.