Ysgol yn Llanelli yn cau wedi nam trydanol

Cyhoeddwyd

Mae ysgol wedi cau yn Llanelli oherwydd nam trydanol yn yr adeilad. Gwnaed y penderfyniad wedi arogl mwg yn un o'r dosbarthiadau.

Galwyd y gwasanaeth tân i Ysgol Copperworks cyn naw o'r gloch. Mae nam wedi ei ddarganfod ar un o fotymau'r goleuadau ac mae'r trydan wedi cael ei ddiffodd.

Does dim disgwyl i'r ysgol ail agor yn ystod y dydd am nad oes 'na drydan na gwres yn yr adeilad.

Ond mae Cyngor Caerfyrddin yn ffyddiog y bydd y disgyblion yn medru dychwelyd ddydd Llun ac y bydd y gwaith trwsio angenrheidiol wedi ei orffen erbyn hynny.