Llofruddiaeth Wrecsam: Carchar am oes

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ei ddedfrydu i garchar am oes a lleiafswm o 25 mlynedd dan glo, am ladd dynes yn ei chartref yn Wrecsam.

Cafwyd Alexandros Wetherill, 24 oed, yn euog o lofruddiaeth gan reithgor yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

Roedd o wedi gwadu llofruddio Glynis Solmaz, 65, yn ei chartref yn Wrecsam ym mis Chwefror.

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y barnwr, Mr Ustus Royce wrth Wetherill:

"Fe afaeloch chi ynddi, ac mae'n ymddangos yn glir eich bod wedi achosi digon o anaf iddi waedu... Yn ol y patholegydd, fe achosodd yr anafiadau iddi frwydro am ei bywyd yn fwy na thebyg... Fe frwydrodd hi yn ofer."

Ychwanegodd na ddangosodd Wetherill "unrhyw drugaredd" y noson honno.

Roedd wedi cyfaddef dynladdiad, ond fe'i cafwyd yn euog o lofruddiaeth wedi dyfarniad trwy fwyafrif.

Roedd dyn arall, Christopher Curran, eisoes wedi ei gael yn ddieuog o lofruddiaeth.

Clywodd y llys fod Wetherill wedi mynd i gartref Ms Solmaz gan gredu bod £40,000 mewn llofft yno.

Fe wnaeth e ei thagu yn ei hystafell wely ar ystad Parc Caia ym mis Chwefror.

Roedd Wetherill a Christopher Curran, 34, wedi gwadu llofruddiaeth mewn achos fis diwethaf.

Cafwyd Curran yn ddieuog, ond methodd y rheithgor â chytuno yn achos Wetherill.

Ni ddangosodd Wetherill unrhyw emosiwn, ond ysgydwodd ei ben wrth i'r dyfarniad gael ei gyhoeddi ddydd Iau.

'Cynllwynio i ddwyn'

Roedd Wetherill a Curran, a dau ddyn arall, David Lovell, 29 a chyn fab-yng-nghyfraith Ms Solmaz, Christopher Natt, 52 wedi pledio'n euog i gynllwynio i ddwyn o'i chartref.

Dangosodd archwiliad post mortem fod Ms Solmaz wedi dioddef anafiadau oedd yn gyson gyda phwysau "sylweddol a maith" ar ei gwddf.

Dywedodd yr erlyniad fod Wetherill wedi gwneud hynny i'w threchu hi, tra bod Curran yn ceisio symud sêff.

Wetherill wnaeth hynny yn y pen draw, ond bu'n rhaid iddo gael pas o'r lleoliad gan Lovell, gan fod Curran wedi gadael yn ei gerbyd.

Clywodd y llys fod yna rhyw £10,000 a gemwaith yn y sêff.

Straeon perthnasol