Ail-agor yr Empire: Sinema Caergybi ar ei newydd wedd.

Sinema Empire yng Nghaergybi Image copyright Cyngor Tref Caergybi
Image caption Sinema Empire yng Nghaergybi

Mae sinema'r "Empire" yng Nghaergybi a'r canolfan blant tu fewn iddo, wedi bod yn hynod o brysur ers i'r adeilad ail agor yn y dyddiau diwethaf gan greu wyth o swyddi.

Dydd Iau, mae'r seremoni swyddogol yr ail-agor yn digwydd gyda gweinidog tai a chymunedau'r llywodraeth, Carl Sargeant AC yno i weld y newidiadau.

Caewyd drysau'r sinema yn ôl ym mis Chwefror eleni.

Ers hynny mae Cyngor Tref Caergybi wedi sicrhau prydles 25 mlynedd ar yr adeilad.

Mae'r Cyngor Tref wedi derbyn hyd at £360,000 mewn grantiau gan Gyngor Môn a Rhaglen Adfywio Môn Menai Llywodraeth Cymru i adfywio'r adeilad.

Yn ogystal â sinema sy'n dangos y ffilmiau diweddaraf, mae'r adeilad yn cynnwys, caffi, gêm laser tag, a chanolfan chwarae i blant ifanc.

Cefnogi'r Sinema

Mae clerc y Cyngor Tref, Cliff Everett, wedi bod yn gweithio ar y prosiect yma drwy'r flwyddyn ac mae gweld y torfeydd yn heidio yno yn ei wneud yn ddyn hapus.

Meddai: "Mae hi wedi bod yn brysur iawn ers i'r Empire ailagor - mae'r sinema wedi bod yn orlawn yn ogystal â'r ganolfan blant.

"Y gobaith ydi y bydd hi'n parhau fel hyn, ac y bydd trigolion Caergybi ac Ynys Môn yn cefnogi'r sinema yma.

"'Da ni wedi cael amser cyffrous - y mis diwethaf mi oeddwn yn poeni os fydden ni'n cael y seddau i mewn pryd, ond ma' bob dim wedi gweithio allan.

"Hunger Games: Catching Fire, sef y ffilm ddiweddaraf i'w chyhoeddi, oedd yn cael ei dangos gyntaf."

Ers rhai blynyddoedd mae trigolion gogledd-orllewin Cymru wedi gorfod teithio i Gyffordd Llandudno, i'r sinema yno, i weld ffilmiau mawr y dydd.

Gall hyn olygu taith o 50 milltir a mwy.

Creu Swyddi

Ychwanegodd Mr Everett: "Mae'r Cyngor Tref wedi gwrando ar y galw sydd yna am gyfleusterau hamdden da.

"Dyna un o'r rhesymau dros roi canolfan chwarae plant yn yr adeilad.

"Mae'r ganolfan agosaf yng Nghaernarfon, sydd eto'n bell i ffwrdd."

"Wrth 'neud hyn 'da ni wedi gallu creu wyth o swyddi, ac mewn tref fel Caergybi mae bob un swydd yn bwysig."

Agorwyd y sinema yn wreiddiol yn 1920, ac roedd yn un o dair yng Nghaergybi.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.