Cynghorydd sirol yn cael ei wahardd

Mae'r Blaid Lafur wedi gwahardd cynghorydd sirol wrth i'r heddlu ymchwilio i honiadau yn ymwneud â chyffuriau.

Cadarnhaodd llefarydd ar ran y blaid fod Mark Jones, sy'n cynrychioli ward Aberafan ar Gyngor Castell-nedd Port Talbot, wedi cael ei wahardd tra bod ymchwiliad heddlu'n cael ei gynnal.

Mae'r heddlu wedi dweud bod gwarant chwilio wedi ei defnyddio yn gysylltiedig â chyfeiriad ym Mhort Talbot.

"Mae dyn 44 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o droseddau sy'n ymwneud â chyffuriau ac mae ar fechniaeth tra bod ymholiadau'n parhau," meddai'r heddlu.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor nad oedd yn briodol gwneud sylw.