Gwella rheillfordd Cambria yn cael ei argymhell

Llun cyffredinol o drên
Image caption Adroddiad yn argymell mwy o drenau i Aberystwyth yn y dyfodol

Gall fwy o wasanaethau trên rhwng Aberystwyth a'r Amwythig cael eu cyflwyno fel rhan o agymhellion gwella rheilffordd y Cambria ar lein yr arfordir.

Yn ogystal gall y gwelliannau gynnwys cyflwyno trenau i ymwelwyr ar y lein yn ystod yr haf.

Heddiw cyhoeddwyd adroddiad Pwyllgor Cydgysylltu Rheilffordd Amwythig Aberystwyth, a gomisiynwyd gan Llywodraeth Cymru.

Bydd Grŵp Gweithredu Rheilffordd y Cambrian yn edrych yn fanwl ar yr hyn mae'r adroddiad wedi darganfod ac yn adrodd yn ôl i'r Llywodraeth yn mis Ionawr 2014.

Sefydlu grŵp

Meddai, Edwina Hart AC, y Gweinidog Trafnidiaeth: "Rwyf wedi sefydlu grŵp i edrych yn fanwl ar yr holl argymhellion ac i adrodd yn ôl i mi ym mis Ionawr ynghylch y costau a sut mae gweithredu'r argymhellion."

Dywedodd y Cynghorydd Mansel Williams, Cadeirydd y Pwyllgor Cydgysylltu : "Yr ymatebion i'r arolwg oedd y sail ar gyfer ein hargymhellion yn yr adroddiad hwn i'r Gweinidog. Fe wnaethon ni sicrhau bod defnyddwyr rheilffordd a phawb arall yn cael cyfle i roi eu sylwadau.

"Cafwyd nifer uchel iawn o ymatebion ac mae'r canlyniadau'n ategu nifer o adroddiadau a gyhoeddwyd dros y blynyddoedd diwethaf a oedd yn dangos yr angen am wasanaeth bob awr ar hyd y linell drafnidiaeth hollbwysig hon i'r canolbarth."

Mae cynrychiolwyr o bwyllgor Cydgysylltu Rheilffordd Amwythig Aberystwyth, gweithredwyr rheilffyrdd treftadaeth, Network Rail, busnesau lleol, grwpiau pobol ifanc a Phrifysgol Aberystwyth wedi'u gwahodd i ymuno a Grŵp Gweithredu Rheilffordd y Cambrian.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.