Agor marchnad newydd er bod yna wrthwynebiad

Design of the new Abergavenny livestock marker Image copyright Other
Image caption Bydd archfarchnad newydd yn cael ei hadeiladu yn hen safle'r farchnad

Mae marchnad anifeiliaid newydd yn cael ei hagor ym Mynwy yn lle'r un sydd yn bodoli ar hyn o bryd yn Y Fenni.

Bydd y farchnad yn cael ei defnyddio cyn diwedd y flwyddyn ac mae wedi ei hadeiladu ar 27 acer yn Rhaglan.

Mi fydd gan y farchnad newydd bron i 400 corlan ar gyfer yr anifeiliaid a llefydd parcio ar gyfer bron i 100 o loriau.

Bydd y farchnad yng nghanol Y Fenni sydd yn un hanesyddol yn cael ei dymchwel ac archfarchnad Morrisons yn cael ei hadeiladu ar y safle. Mae wedi bodoli yno ers 150 o flynyddoedd.

Llai yn dod i'r Fenni?

Mae'r cynllun wedi bod yn un dadleuol gyda rhai wedi gwrthwynebu'r newidiadau.

Eu teimladau nhw ydy y gallai cau'r farchnad leihau'r nifer sydd yn ymweld â'r dref ac y byddai yn effeithio ar fusnes siopau bach.

Yn y gorffennol mae deiseb wedi ei harwyddo efo enwau miloedd arni a channoedd wedi gorymdeithio i ddangos nad ydyn nhw'n hapus efo'r penderfyniad.

Y llynedd mi oedd y grŵp KALM (Keep Abergavenny Livestock Market) wedi cwyno ynglŷn â'r penderfyniad ac wedi sicrhau adolygiad barnwrol.

Ond mi oedd y barnwr wedi gwrthod eu dadleuon ac yn dweud bod Cyngor Mynwy wedi cynnal ymgynghoriad manwl ac wedi ymchwilio'n ofalus i effeithiau economaidd a chymdeithasol y newid.

Adfywio'r dref

Mae Cyngor Mynwy hefyd wedi dadlau y byddai'n gostus i adfer yr hen farchnad.

Yn ôl y Cynghorydd Bob Greenland, sydd yn gyfrifol am adfywio, mi fydd y datblygiad yn llesol i'r dref:

"Dw i wrth fy modd bod y gwaith i adeiladu'r farchnad anifeiliaid newydd ar gyfer Sir Fynwy wedi ei chwblhau ar amser ac y bydd y farchnad yn agor ddiwedd yr hydref. Mi fydd y gwerthu cyntaf yn digwydd yno cyn diwedd y flwyddyn.

"Ar y pwynt hwnnw mi fyddwn i yn cau y farchnad sydd yn bodoli yn barod yng nghanol tref Y Fenni er mwyn i'r gwaith ddechrau ar archfarchnad Morrisons newydd. Bydd hyn yn ddechrau ar adfywiad ehangach yn y dref."

Bydd yr agoriad swyddogol yn cael ei wneud gan y cyflwynydd ar raglen BBC Countryfile, Adam Henson.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.