Ymgyrch yfed a gyrru: Mam yn rhannu profiad

Kieran Arnold Image copyright From North Wales Police
Image caption Roedd Kieran Lea Arnold ar ei ffordd adref o'r gwaith pan gafodd ei ladd

Mae mam wedi siarad am ei phrofiad o golli ei mab mewn damwain car er mwyn rhybuddio pobl i beidio ag yfed a gyrru dros gyfnod y Nadolig.

Cafodd Kieran Lea Arnold, oedd yn 21, ei ladd tra roedd o ar ei ffordd adref o'r gwaith ym mis Mehefin.

Roedd y gyrrwr oedd yn y car arall, Robert Bryn Williams, ddwywaith dros y terfyn alcohol cyfreithiol pan ddigwyddodd y ddamwain.

Mae mam Kieran, Donna Lea wedi disgrifio'r ffordd mae ei farwolaeth wedi effeithio ar y teulu mewn ffilm fer gafodd ei wneud gan Heddlu Gogledd Cymru.

"Mae yfed a gyrru yn difetha bywydau pobl, mae wedi dinistrio ein teulu ac rydym ninnau wedi cael dedfryd oes o orfod byw heb fab, brawd ac ŵyr," meddai.

"Mae wedi cael ei gymryd oddi arnom gan rywun a oedd â'r agwedd hunanol o feddwl: 'Mae'n iawn, dwi am gymryd un diod arall.'"

Ar yr A541 rhwng Pontblyddyn a Chaergwrle y digwyddodd y ddamwain a hynny am tua 5 o'r gloch.

Hunllef riant

Mae Mrs Lea yn dweud mai diwrnod arferol oedd hi tan iddyn nhw glywed y newyddion.

"Yn y bore aeth yr hogia i'r ysgol, aeth fy ngŵr i'w waith ac es innau i weithio sifft yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Siaradodd fy ngŵr â Kieran ynghylch a dod adref amser te, a dim ond yn hwyrach y noson honno y cefais wybod am y gwrthdrawiad tra roeddwn dal yn fy ngwaith.

"Mae'n un o'r pethau gwaethaf all rhywun byth ddweud wrthych, ac wedyn gorfod mynd o'ch gwaith a gweld yr heddlu o'ch blaen.

"Mae'n un o'r pethau anoddaf all unrhyw un ei brofi ac yn hunllef i unrhyw riant - hunllef yr ydych yn sylweddoli na fyddwch byth yn deffro ohono ac y byddwch yn gorfod byw ag o am weddill eich oes. Rwy'n erfyn ar y rhai hynny sy'n parhau i yfed a gyrru - peidiwch. Dydi o ddim werth o."

Fe blediodd Robert Bryn Williams yn euog ac mae wedi ei ddedfrydu i bum mlynedd a phedwar mis o garchar.

Profion ar ffyrdd Cymru

Mae hefyd wedi ei wahardd rhag gyrru am dair blynedd.

Mae ffigyrau gan yr heddlu yn dangos bod dros 500 o yrrwyr yng Nghymru wedi eu dal yn yfed a gyrru y llynedd. Roedd swyddogion wedi mynd ati i gynnal 35,493 o brofion anadl.

Yng ngogledd Cymru y ddau ddarllediad uchaf yn 2012 oedd 147 a 142, sef dros bedair gwaith y terfyn cyfreithiol. 35 ydy'r terfyn.

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn 2013 gan heddlu'r gogledd yn dangos bod 842 o bobl wedi eu harestio am yfed a gyrru gyda 12% o farwolaethau ac anafiadau difrifol wedi digwydd o achos yfed a gyrru.

Yn ystod y mis nesaf mi fydd yr heddlu yn stopio miloedd o yrrwyr ar draws Cymru er mwyn cynnal y prawf anadlu.

Er bod yr ymgyrch yn digwydd dros y Nadolig mae Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, Gareth Pritchard yn dweud bod yfed a gyrru yn digwydd yn ddyddiol a bod angen help gan y cyhoedd ar hyd y flwyddyn.

Ei neges o ydy bod yfed a gyrru yn medru difetha bywydau pobl.

"Meddyliwch am y canlyniadau. Gallwch wynebu colli eich trwydded a'ch swydd, wynebu carchar, ac yn waeth na hyn i gyd, gorfod byw gyda'r ffaith eich bod wedi lladd person arall ar eich cydwybod. Peidiwch â chymryd y risg."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.