Ymosodiad Caerdydd: Dyn yn y ddalfa

Heddlu Image copyright Iestyn Scourfield
Image caption Cafodd dau eu trywanu ddydd Gwener

Mae dyn 25 oed gafodd ei arestio wedi ymosodiadau ar ddau yng Nghaerdydd ddydd Gwener wedi ei gadw yn y ddalfa o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.

Cafodd dynes 66 oed a dyn 35 oed eu trywanu mewn dau ddigwyddiad gwahanol yn ardal y Waun Ddyfal.

Mae'r ddau wedi eu rhyddhau o'r ysbyty.

Ymosodiad

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw ychydig cyn 1pm wedi adroddiadau bod rhywun wedi ymosod ar ddynes ar Ffordd Allensbank a bod ganddi anaf i'w gwddf.

Funudau wedyn daeth galwad arall fod rhywun wedi ymosod ar ddyn ar Stryd Tewkesbury gerllaw.

Cafodd heddlu arfog eu galw a chafodd y dyn ei arestio ar Stryd Dalton lle daeth plismyn o hyd i gyllell.

Roedd ffyrdd ar gau tra bod yr Heddlu yn cynnal archwiliadau fforensig.

'Brawychus'

Nos Wener dywedodd y Prif Arolygydd Helen Summerfield: "Yn amlwg, mae'r gymuned leol wedi cael braw yn sgil ymosodiad heb reswm ar ddau o bobl.

"Roedd swyddogion, gan gynnwys swyddogion arfog, ar y safle yn sydyn a llwyddon nhw i arestio dyn o fewn 30 munud.

"Mae digwyddiadau o'r fath yn anghyffredin - mae Caerdydd yn ddinas ddiogel ac nid yw'r anafiadau yn ddifrifol."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111, gan roi'r rhif 62130375212.

Straeon perthnasol