Dwyn Beibl prin o eglwys yn Nhrefriw yn Nyffryn Conwy

Mae'r heddlu'n ymchwilio wedi i Feibl prin o'r unfed ganrif ar bymtheg gael ei ddwyn.

Roedd Beibl Genefa yn dyddio o 1589 ac yn cael ei gadw mewn cas gwydr yn Eglwys y Santes Fair yn Nhrefriw yn Nyffryn Conwy.

Ac roedd lliain yn ei orchuddio oherwydd effaith golau dydd.

Sylweddolodd pobl fod y Beibl, sy'n werth £2,000, wedi diflannu ddydd Sul pan ofynnodd plentyn a fyddai modd ei weld.

Y tro diwetha' y cafodd ei weld oedd ar Hydref 25.

Yn y cyfamser, mae'r heddlu'n gofyn am wybodaeth wedi i ddrysau Eglwys Deiniol gael eu difrodi yn Llanuwchllyn.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio Cwnstabl 815 Humphreys ar 101, gan gyfeirio at gyfeirnod C13194230, neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.