Cyn bennaeth AWEMA yn gwadu twyll

Nas Malik
Image caption Mae Nasir Malik yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn

Mae cyn brif weithredwr elusen lleiafrifoedd ethnig, AWEMA, wedi pledio yn ddieuog i dri chyfrif o dwyll.

Ymddangosodd Nasir Malik, o Brynmill, Abertawe yn Llys Ynadon Abertawe ddydd Iau.

Mae Mr Malik wedi ei gyhuddo o ddwyn £16,316.36 gan yr elusen, sydd bellach wedi dirwyn i ben.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ar Ragfyr 13.

Honnir i Mr Malik dalu cyfanswm o bron i £12,000 o gyfrif yr elusen i'w gyfrif banc personol ar ddau achlysur yn 2010.

Honnir iddo dalu £2,500 i'w gyfrif cerdyn credyd ar Fawrth 26, ac yna £9,417.67 i'w gyfrif banc ar Awst 14.

Mae'r trydydd cyhuddiad yn ymwneud a phrynu polisi yswiriant bywyd ar gyfer Bronwen Malik.

Roedd elusen AWEMA (All Wales Ethnic Minority Association) yn dosbarthu arian cyhoeddus i brosiectau ar draws Cymru er mwyn hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Cafodd yr elusen ei ddirwyn i ben ym mis Chwefror 2012 wedi iddyn nhw golli eu cyllid.

Straeon perthnasol