Ymgyrch i gadw pobl yn ddiogel dros cyfnod y Nadolig

Pobl yng nghaerdydd Image copyright Getty Images
Image caption Bwriad Operation Mistletoe ydy gwneud yn siwr bod pawb yn ddiogel yn ystod cyfnod y Nadolig

Mi fydd mwy o heddweision ar strydoedd Caerdydd yn ystod yr wythnosau nesaf a hynny fel rhan o ymgyrch blynyddol i gadw'r cyhoedd yn ddiogel dros gyfnod y Nadolig.

Dyma'r drydedd flwyddyn i Operation Mistletoe ddigwydd yn y brifddinas ac mae'n golygu cydweithio ar draws nifer o wasanaethau fel y rhai iechyd a'r gwasanaeth prawf.

Y nod ydy gwneud yn siŵr bod pobl yn mwynhau ond eu bod yn cadw'n ddiogel.

Heblaw am gynyddu nifer y swyddogion heddlu mi fydd yna hefyd fwy o wirfoddolwyr yn cynnig help i bobl sydd wedi yfed gormod. Cynllun bugeiliaid ar y stryd ydy hon sef pobl sydd allan yn ystod oriau man y bora ar y penwythnosau gan roi dŵr, fflip flops a chymorth i unigolion.

Mae mwy o finiau ysbwriel a mwy o doiledau dros dro ar draws y ddinas.

Yn ystod y cyfnod mi fydd hefyd gwasanaeth sydd yn rhoi blaenoriaeth i'r cleifion sydd angen help fwyaf yn ystod y cyfnodau prysuraf a chynllun stiwardio tacsis ehangach.

Llai o droseddu

Yn ôl y Cynghorydd Lynda Thorne o Gyngor Caerdydd mae'r ffigyrau yn dangos bod y cynllun yn gweithio.

"Bu gostyngiad sylweddol mewn troseddau, gan gynnwys gostyngiad o 50% mewn troseddau lladrata, gostyngiad o 17% mewn Troseddau yn Erbyn y Drefn Gyhoeddus a gostyngiad o 10% mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol.

"Cafodd 200 o bobl eu helpu gan fugeiliaid y stryd yn ystod cyfnod y cynllun a defnyddiodd 200 o bobl eraill y gwasanaeth cadw'n ddiogel."

Nid y bwriad yn ôl prif arolygydd canol dinas Caerdydd, Helen Summerfield ydy bod pobl yn cadw draw.

"Rydyn ni am i bobl ddod i Gaerdydd i fwynhau'r Nadolig a'r hyn sydd gan y ddinas i'w gynnig. Bydd Operation Mistletoe yn canolbwyntio ar economi'r dydd a'r nos, gyda mwy o swyddogion yr heddlu yn patrolio i hyrwyddo amgylchedd diogelach i bawb.

"Byddwn yn gweithio'n agos gyda'n hasiantaethau partner i sicrhau bod pawb yn cael amser da, yn teimlo'n ddiogel, yn cadw eu heiddo'n ddiogel ac yn cyrraedd adref yn ddiogel."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.