Cyllideb Llywodraeth Cymru wedi ei chymeradwyo

Kirsty Williams a Leanne Wood
Image caption Roedd Kirsty Williams a Leanne Wood wedi taro bargen gyda Llywodraeth Cymru cyn i'r gyllideb gael ei phasio

Mae Aelodau Cynulliad wedi cymeradwyo cyllideb £15 biliwn Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014/15.

Does gan y blaid Lafur ddim mwyafrif yn y Cynulliad ond roedd disgwyl i'r gyllideb gael ei phasio ar ôl i Blaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol daro bargen gyda'r llywodraeth ym mis Hydref.

Yn sgil y fargen mi fydd £50m yn cael ei wario ar gronfa i drin cleifion yn y gymuned yn hytrach nag yn yr ysbyty sef un o ofynion Plaid Cymru.

Bydd £35m yn cael ei ddefnyddio ar gyfer Grant Amddifadedd Disgyblion - polisi mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dadlau yn gryf o'i blaid. Mae'r arian yma yn cael ei roi i ysgolion lle mae disgyblion yn gymwys i gael cinio ysgol am ddim.

"Penderfyniad iawn"

Dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt nad yw hi yn bosib i "warchod" yr holl wasanaethau rhag dorriadau Llywodraeth San Steffan.

Y flaenoriaeth meddai hi oedd amddiffyn ysgolion, iechyd a budd-daliadau fel presgripsiwn am ddim, brecwast yn yr ysgol a phas bws ar gyfer pensiynwyr.

Yn gynharach roedd y pleidiau yn amddiffyn y penderfyniad i wneud cytundeb gyda'r llywodraeth.

Dywedodd Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru wrth newyddiadurwyr ei bod yn "hyderus ein bod wedi gwneud y penderfyniad iawn".

Doedd y fargen y tro yma ddim yn golygu y byddai'r blaid o reidrwydd yn gwneud yr un peth gyda chyllidebau yn y dyfodol meddai.

Ond mae'r Ceidwadwyr wedi beirniadu'r gwrthbleidiau am gadw 'llywodraeth Lafur sydd yn methu' ar ei thraed.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.