Pori anghyfreithlon: Mesur yn cael ei gymeradwyo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed y llywodraeth bod pori anghyfreithlon yn broblem fawr yng Nghymru

Mae mesur i daclo pori anghyfreithlon ceffylau wedi ei gymeradwyo gan y Cynulliad.

Bydd y mesur yn rhoi'r grym i gynghorau lleol fedru gwerthu, neu fel cam olaf ddifa, ceffylau sydd ar dir yn anghyfreithlon.

Mae'r mesur hefyd yn golygu y byddan nhw yn medru gofyn am bres yn ôl gan berchennog yr anifail fel ad-daliad.

Mae gweinidogion yn dweud y bydd y mesur yn golygu y bydd ymyrraeth yn digwydd yn gyflym er mwyn taclo'r broblem.

Mae ffigyrau gafodd BBC Cymru dan ddeddf rhyddid gwybodaeth wedi dangos bod nifer y cwynion am geffylau gwyllt wedi cynyddu yn sylweddol y llynedd.

Cafodd Cyngor Blaenau Gwent bedair gwaith yn fwy o alwadau ynglŷn ô'r mater yn 2012 o'i gymharu gyda 2011.

'Problem ofnadwy'

Mae rhai elusennau anifeiliaid hefyd yn dweud eu bod nhw wedi derbyn mwy o alwadau.

Mae'r RSPCA wedi bod yn gefnogol i'r mesur gan ddweud bod angen canllawiau fel bod pobl yn magu ceffylau yn y ffordd gywir.

Cafwyd ymgynghoriad yn gynharach gyda dros 600 o ymatebion, y mwyafrif meddai'r llywodraeth yn ffafrio'r ddeddf newydd.

Dywedodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies bod pori anghyfreithlon yn gallu achosi problemau mawr: "Dw i wedi gweld fy hun effaith mae pori anghyfreithlon yn cael ar yr amgylchedd, y cyhoedd, perchennog y tir a'r ceffylau eu hunain sydd yn amddifad.

"Mae'r heddlu, elusenau lles anifeiliaid a'n cynghorau wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i geisio taclo'r broblem ofnadwy yma."

Roedd yn croesawu'r ffaith bod y mesur wedi ei basio a dywedodd y bydd y mesur yn rhoi "neges glir" nad ydy pori anghyfreithlon yn rhywbeth y bydd y llywodraeth yn caniatau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol