Cyhoeddi rhestr fer gwobr gelf Artes Mundi

Omer Fast's Five Thousand Feet is the Best Image copyright Artes Mundi
Image caption Mae gwaith Omer Fast yn ymchwilio i'r ffordd mae pobl yn cofio breuddwydion
Karen Mirza and Brad Butler Image copyright Artes Mundi
Image caption Karen Birza a Brad Butler yw'r unig artistiaid o'r DU ar y rhestr fer
Ragnar Kjartansson's "God" Image copyright Artes Mundi
Image caption Mae Ragnar Kjartansson, yn dweud bod " cogio yn un o'r dulliau pwysicaf er mwyn cyfleu emosiwn gwir"

Mae'r rhestr fer ar gyfer un o wobrau celf fwyaf y DU wedi ei gyhoeddi.

Mae 10 artist o wyth gwlad wedi eu henwi ar y rhestr ar gyfer gwobr Artes Mundi, sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd.

Caiff y wobr ei chyflwyno bob dwy flynedd, ac yn 2015 bydd yr enillydd yn derbyn £40,000.

Cafodd y wobr ei sefydlu yn 2002, a bydd nifer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws Caerdydd yn gysylltiedig â'r wobr.

800 o enwebiadau

Cafodd artistiaid o'r DU, Portiwgal, UDA, Israel, Croatia, Gwlad yr Ia, Brasil a'r Iseldiroedd eu cynnwys ar y rhestr fer, allan o 800 o enwebiadau o 70 o wledydd.

Mae'r trefnwyr yn dweud bod y rhestr yn cynnwys rhai o enwau mwyaf y byd celf fodern.

Bydd enw'r enillydd yn cael ei gyhoeddi yng nghanol arddangosfa fydd yn para 17 wythnos yn Amgueddfa Celf Genedlaethol Cymru, ar Ionawr 22, 2015.

Dywedodd cyfarwyddwr a churadur Artes Mundi, Karen MacKinnon: "Mae'r beirniaid ar gyfer Artes Mundi 6 wedi dewis grŵp rhagorol o artistiaid o restr enwebiadau byd-eang.

"Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr at gael gweithio gyda nhw, a chreu arddangosfa fis Hydref nesaf fydd yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd lleol a rhyngwladol gysylltu gyda gwaith rhai o'r artistiaid rhyngwladol mwyaf cyffrous.

"Bydd artistiaid o wahanol ddiwylliannau a chenhedloedd ac ystod eang o ddulliau artistig.

'Pwysigrwydd gwaith celf'

"Bydd eu gwaith yn rhan o arddangosfa fydd yn heriol, chwareus, emosiynol, ac yn fwy na dim, yn pwysleisio pwysigrwydd gwaith celf sy'n herio ein safbwyntiau ac yn cyfoethogi ein bywydau.

"Mae disgwyl i Artes Mundi 6 fod yn ddigwyddiad diwylliannol pwysig yng Nghaerdydd - profiad cyffrous o berfformiadau, cerddoriaeth, gosodiadau, ffilm, darlithoedd a seminarau yn yr Amgueddfa Genedlaethol a chanolfan celfyddydau Chapter, ac allan ar strydoedd y brifddinas ac ymhellach."

Cafodd y wobr ddiwethaf ei hennill gan yr artist Teresa Margolles o Fecsico, a chafodd y wobr ei chyflwyno gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones.

Roedd ei gwaith yn canolbwyntio ar fywyd yng ngogledd Mecsico, lle mae trosedd a thrais yn digwyddiadau dyddiol.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.