Galw am wahardd e-sigarennau mewn mannau cyhoeddus

E-sigaret
Image caption Mae pryder bod e-sigarennau yn tanseilio effaith ymgyrchoedd atal ysmygu

Dylai sigarennau electronig gael eu gwahardd mewn mannau cyhoeddus, yn ôl swyddogion iechyd.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) yn dweud bod e-sigarennau yn tanseilio ymgyrchoedd atal ysmygu, a byddai eu gwahardd yn lleihau hyn.

Dywedon nhw nad yw e-sigarennau yn cael eu rheoleiddio, bod faint o nicotin sydd ynddyn nhw yn amrywio'n fawr ac nad yw hi'n bosib i ddefnyddwyr wybod os ydyn nhw'n ddiogel.

Daeth pôl diweddar gan raglen Breakfast y BBC i'r canlyniad bod y rhan fwyaf o bobl yn cefnogi eu defnydd mewn mannau cyhoeddus ac nad oedd pobl am eu gwahardd.

Normaleiddio ysmygu?

Image caption Ar hyn o bryd does dim cyfyngiad ar lle caiff e-sigarennau eu defnyddio

Mae'r Gymdeithas Feddygol Brydeinig eisoes wedi galw am wahardd e-sigarennau mewn mannau cyhoeddus, oherwydd pryderon eu bod nhw'n normaleiddio rhywbeth sydd erbyn hyn ddim yn dderbyniol yn gymdeithasol: ysmygu mewn mannau cyhoeddus.

Er hynny, mae dros filiwn o bobl yn y DU yn eu defnyddio.

Nid yw'r gwaharddiad ysmygu yn effeithio ar yr e-sigarennau, oherwydd eu bod yn defnyddio nicotin ar ffurf hylif, a dydyn nhw ddim yn creu mwg.

Mae ICC yn dweud eu bod wedi adolygu defnydd e-sigarennau oherwydd peth dryswch gan y cyhoedd a gweithwyr iechyd.

Dywedodd y Dr Julie Bishop, ymgynghorydd iechyd cyhoeddus i ICC: "Un o amcanion polisi rheolaeth tobaco yn y DU ac yn rhyngwladol oedd creu amgylchedd lle mai peidio ysmygu yw'r norm.

"Mae e-sigarennau yn dynwared ysmygu sigarét ac mae'r deunydd hyrwyddo yn debyg i hysbysebion sigarennau.

"Mae llawer mwy o waith i'w wneud ond mae unrhyw beth sy'n gwrth-droi gwelliannau yn creu risg i iechyd y boblogaeth."

Dim rheolaeth

Dywedodd bod faint o nicotin sydd mewn e-sigarennau yn amrywio yn fawr rhwng gwahanol frandiau, ac nad oes unrhyw ffordd i ddefnyddwyr wybod beth sydd yn yr e-sigarennau.

Mae pryder hefyd nad oes modd cynnal profion manwl ar e-sigarennau i sicrhau eu bod yn ddiogel, gan nad ydyn nhw'n cael eu rheoleiddio.

Yn ôl Dr Bishop, mae safbwynt ICC ar e-sigarennau yn ansicr.

"Fel sigarennau arferol, dylai e-sigarennau gael eu gwahardd mewn llefydd gwaith ac addysg, ac mewn mannau cyhoeddus i sicrhau nad yw eu defnydd yn tanseilio'r holl waith da sydd wedi mynd i mewn i atal ysmygu, drwy ei normaleiddio."

Mae ICC yn dweud bod rhywun yn marw o salwch yn ymwneud ag ysmygu bob 90 munud yng Nghymru, ac mai ysmygu yw'r achos fwyaf o salwch y gellir ei hosgoi a marwolaethau cynnar yn y DU.

Dywedodd Dr Pat Riordan, cyfarwyddwr yr Adran Gwella Iechyd, sy'n rhedeg Stop Smoking Wales, nad oedden nhw am elyniaethu'r rheiny sy'n defnyddio e-sigarennau er mwyn ceisio lleihau eu defnydd o sigarennau cyffredin.

"Wrth reoleiddio e-sigarennau, nid ydym yn ceisio lleihau defnydd y pethau y mae pobl yn eu gweld yn ddefnyddiol, yn hytrach am sicrhau bod pobl sy'n eu defnyddio yn gwneud hynny gyda hyder."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.