Datgelu bandiau ysgolion Cymru

Mae pob ysgol uwchradd yng Nghymru wedi cael sgôr a'u gosod mewn grwp o un i bump.

Mae'n asesiad o berfformiad ysgolion yn y flwyddyn academaidd 2012-13 gyda band 1 y gorau a band 5 yr isaf.

Defnyddir pedwar categori wrth asesu pob ysgol, cyn rhoi cyfanswm sgôr i bob ysgol:

  • Canran y disgyblon sy'n sicrhau pum TGAU A* i C, gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg;
  • Wyth canlyniad gorau TGAU pob disgybl;
  • Perfformiad disgyblion mewn TGAU Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg;
  • Presenoldeb

Mae'r sgôr yn cael ei haddasu er mwyn rhoi ystyriaeth i nifer y plant sy'n cael cinio am ddim hefyd.

Mae'r rhan fwyaf o gategorïau hefyd yn ystyried cynnydd yr ysgol dros gyfnod o amser - er mwyn gwobrwyo ysgolion sy'n dangos perfformiad gwell.

O fewn y pedwar prif gategori, mae sgôr yn cael ei rhoi i ysgolion wedi ei seilio ar 12 mesur gwahanol.

Y sgôr gorau posib oedd 11 a'r gwaetha' oedd 44.

Sir / Ysgol Sgôr 2012-13 Band 2012-13 Sgôr 2011-12 Band 2011-12
Blaenau Gwent
Ysgol Sefydliad Brynmawr 27.5 Band 3 27 Band 3
Ysgol Gyfun Tredegar 28 Band 3 41 Band 5
Cymuned Addysgu Ebwy Fawr 33.5 Band 4
Ysgol Gyfun Abertyleri 40 Band 5 39 Band 5
Pen-y-bont ar Ogwr
Ysgol Gyfun Pencoed 19 Band 2 29 Band 3
Ysgol Brynteg 22.5 Band 2 31 Band 4
Ysgol Gyfun Maesteg 26 Band 3 23 Band 2
Ysgol Porthcawl 27.5 Band 3 24 Band 2
Ysgol Gyfun Bryntirion 29 Band 3 35.5 Band 4
Ysgol Gyfun Cynffig 32 Band 4 21.5 Band 2
Ysgol Babyddol Archesgob McGrath 35 Band 4 29.5 Band 3
Coleg Cymunedol Y Dderwen 44 Band 5 31 Band 4
Caerffili
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 18 Band 2 16 Band 1
Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga 21.5 Band 2 29 Band 3
Ysgol Gyfun Merched Lewis 22 Band 2 35 Band 4
Ysgol Lewis Pengam 25.5 Band 3 33.5 Band 4
Ysgol Gyfun Rhymni 27 Band 3 30 Band 3
Ysgol Uwchradd Cwmcarn 30 Band 3 31.5 Band 4
Ysgol Gyfun Oakdale 31 Band 4 17.5 Band 1
Ysgol Trecelyn 31.5 Band 4 23.5 Band 2
Ysgol Sant Cenydd 32 Band 4 36.5 Band 4
Ysgol Gyfun y Coed Duon 36 Band 4 20.5 Band 2
Ysgol Gyfun Pontllanfraith 37 Band 4 24.5 Band 3
Ysgol Sant Martin 37 Band 4 38.5 Band 5
Ysgol Uwchradd Bedwas 39.5 Band 5 33.5 Band 4
Ysgol Gyfun Heolddu 40.5 Band 5 33.5 Band 4
Caerdydd
Ysgol Uwchradd Caerdydd 22 Band 2 19 Band 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 22.5 Band 2 28 Band 3
Ysgol Uwchradd yr Eglwys-yng-Nghymru Teilo Sant 24 Band 2 30.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Fitzalan 26 Band 3 22 Band 2
Ysgol Gyfun Radyr 26.5 Band 3 28.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Willows 26.5 Band 3 34.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog 27 Band 3 17 Band 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr 28 Band 3 26 Band 3
Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi 29 Band 3 34 Band 4
Ysgol Uwchradd Cantonian 30 Band 3 32 Band 4
Ysgol Uwchradd Cathays 31 Band 4 24.5 Band 3
Ysgol Esgob Llandaf 31 Band 4 25.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Glyn Derw 32 Band 4 27 Band 3
Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Newydd 33.5 Band 4 30.5 Band 3
Ysgol Llanishen 35.5 Band 4 26 Band 3
Ysgol Uwchradd Llanedeyrn 36 Band 4 34 Band 4
Coleg Cymunedol Llanfihangel 37.5 Band 5 31.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Babyddol Illtyd Sant 39 Band 5 39.5 Band 5
Ysgol Uwchradd Tredelerch 39.5 Band 5 35.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Llanrhymni 39.5 Band 5 38 Band 5
Sir Gaerfyrddin
Ysgol Gyfun Coedcae 21.5 Band 2 21 Band 2
Ysgol Gyfun Maes-yr-Yrfa 21.5 Band 2 26 Band 3
Ysgol Gyfun Emlyn 21.5 Band 2 33.5 Band 4
Ysgol Bryngwyn 25 Band 3 22 Band 2
Ysgol Gyfun y Strade 25 Band 3 35 Band 4
Ysgol Gyfun Babyddol Sant John Lloyd 26.5 Band 3 21 Band 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin 29.5 Band 3 22.5 Band 2
Ysgol Tre-gîb 32 Band 4 31 Band 4
Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth 32 Band 4 39.5 Band 5
Ysgol Gyfun Pantycelyn 33 Band 4 23 Band 2
Ysgol Dyffryn Taf 33 Band 4 37 Band 4
Ysgol Dyffryn Aman 38 Band 5 27.5 Band 3
Ysgol Glan-y-Môr 41 Band 5 43 Band 5
Ysgol Y Gwendraeth 42.5 Band 5 42 Band 5
Ceredigion
Ysgol Gyfun Aberaeron 17.5 Band 1 32.5 Band 4
Ysgol Penglais 20 Band 2 27 Band 3
Ysgol Dyffryn Teifi 22.5 Band 2 33 Band 4
Ysgol Gyfun Penweddig 23 Band 2 21.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Aberteifi 23.5 Band 2 29 Band 3
Ysgol Bro Pedr 27.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Tregaron 40.5 Band 5 29.5 Band 3
Conwy
Ysgol Bryn Eilian 18 Band 2 26 Band 3
Ysgol Dyffryn Conwy 23 Band 2 22 Band 2
Ysgol John Bright 23.5 Band 2 33 Band 4
Ysgol Uwchradd Eirias 24.5 Band 3 23.5 Band 2
Ysgol Emrys ap Iwan 28 Band 3 31.5 Band 4
Ysgol Aberconwy 29.5 Band 3 29 Band 3
Ysgol Y Creuddyn 34 Band 4 24.5 Band 3
Sir Ddinbych
Ysgol Uwchradd Y Rhyl 17 Band 1 21 Band 2
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 18.5 Band 2 20 Band 2
Ysgol Uwchradd Santes Ffraid 22.5 Band 2 21 Band 2
Ysgol Dinas Brân 23.5 Band 2 17.5 Band 1
Ysgol Brynhyfryd 24.5 Band 3 19 Band 2
Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones 25 Band 3 20 Band 2
Ysgol Uwchradd Dinbych 29 Band 3 28 Band 3
Ysgol Uwchradd Prestatyn 30 Band 3 19 Band 2
Sir y Fflint
Ysgol Alun 14.5 Band 1 17.5 Band 1
Ysgol Uwchradd y Fflint 16 Band 1 17 Band 1
Ysgol Uwchradd Elfed 18 Band 2 25 Band 3
Ysgol Uwchradd Maes Garmon 21.5 Band 2 27 Band 3
Ysgol Uwchradd Dewi Sant 22 Band 2 33 Band 4
Ysgol Uwchradd Penarlâg 22.5 Band 2 25.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Castell Alun 23.5 Band 2 14.5 Band 1
Ysgol Uwchradd Cei Conna 23.5 Band 2 23 Band 2
Ysgol Uwchradd Babyddol Sant Richard Gwyn 26.5 Band 3 33 Band 4
Ysgol Uwchradd John Summers 30.5 Band 3 19 Band 2
Ysgol Argoed 32 Band 4 20.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Treffynnon 34 Band 4 33.5 Band 4
Gwynedd
Ysgol Y Moelwyn 12 Band 1 12.5 Band 1
Ysgol Botwnnog 15.5 Band 1 16 Band 1
Ysgol Ardudwy 16 Band 1 35 Band 4
Ysgol Dyffryn Nantlle 18.5 Band 2 31.5 Band 4
Ysgol Dyffryn Ogwen 22.5 Band 2 14 Band 1
Ysgol Tryfan 25 Band 3 32.5 Band 4
Ysgol Tywyn 25 Band 3 36 Band 4
Ysgol Y Berwyn 25.5 Band 3 18 Band 2
Ysgol Eifionydd 26.5 Band 3 20 Band 2
Ysgol Brynrefail 27.5 Band 3 23.5 Band 2
Ysgol Friars 28 Band 3 31.5 Band 4
Ysgol y Gader 29 Band 3 22 Band 2
Ysgol Syr Hugh Owen 31 Band 4 42 Band 5
Ysgol Glan y Môr 31.5 Band 4 26 Band 3
Merthyr Tudful
Ysgol Uwchradd Pen-y-dre 27 Band 3 39.5 Band 5
Ysgol Uwchradd Esgob Hedley 33 Band 4 32.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Afon Taf 34 Band 4 37 Band 4
Ysgol Uwchradd Cyfarthfa 35 Band 4 28.5 Band 3
Sir Fynwy
Ysgol Cil-y-coed 24 Band 2 29 Band 3
Ysgol Gyfun Cas-gwent 28 Band 3 31.5 Band 4
Ysgol Gyfun Trefynwy 34 Band 4 26 Band 3
Ysgol Gyfun y Brenin Harri'r VIII 41 Band 5 39.5 Band 5
Castell-nedd Port Talbot
Ysgol Gyfun Dŵr Y Felin 13 Band 1 17.5 Band 1
Ysgol Gymunedol Cwmtawe 14 Band 1 14 Band 1
Ysgol Gyfun Glan Afan 15.5 Band 1 14.5 Band 1
Ysgol Gyfun Gymunedol Cwrt Sart 16.5 Band 1 15.5 Band 1
Ysgol Gyfun Ystalyfera 17 Band 1 17.5 Band 1
Ysgol Gatholig a Chanolfan 6ed Dosbarth Sant Joseph 18 Band 2 26 Band 3
Ysgol Gyfun Cymer Afan 22 Band 2 26 Band 3
Ysgol Dyffryn 24 Band 2 13.5 Band 1
Ysgol Gyfun Sandfields 25.5 Band 3 24.5 Band 3
Ysgol Gyfun Cefn Saeson 27 Band 3 20.5 Band 2
Ysgol Gymunedol Llangatwg 27 Band 3 21.5 Band 2
Casnewydd
Ysgol Maesaleg 19 Band 2 24 Band 2
Ysgol Gyfun Caerllion 21.5 Band 2 32 Band 4
Ysgol Uwchradd Casnewydd 24 Band 2 22 Band 2
Ysgol Uwchradd Llanwern 25 Band 3 40.5 Band 5
Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseph's 29.5 Band 3 20 Band 2
Ysgol Uwchradd Dyffryn 31.5 Band 4 29 Band 3
Ysgol Gyfun Sant Julian 36 Band 4 28 Band 3
Ysgol Uwchradd Lliswerri 42 Band 5 35 Band 4
Sir Benfro
Ysgol Syr Thomas Picton 23 Band 2 18.5 Band 2
Ysgol Greenhill 23 Band 2 23 Band 2
Ysgol Penfro 24.5 Band 3 28.5 Band 3
Ysgol y Preseli 30.5 Band 3 20.5 Band 2
Ysgol Bro Gwaun 32 Band 4 25.5 Band 3
Ysgol Dewi Sant 37.5 Band 3 18 Band 2
Ysgol Aberdaugleddau 38 Band 5 22 Band 2
Ysgol Tasker-Milward 42 Band 5 28.5 Band 4
Powys
Ysgol Uwchradd Crughywel 18.5 Band 2 14 Band 1
Ysgol Uwchradd Llanidloes 19.5 Band 2 26 Band 3
Ysgol Uwchradd Gwernyfed 23.5 Band 2 26 Band 3
Ysgol Uwchradd Y Trallwng 26 Band 3 22.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Y Drenewydd 28.5 Band 3 15.5 Band 1
Ysgol Bro Ddyfi 28.5 Band 3 20.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Llanfyllin 31.5 Band 4 21 Band 2
Ysgol Maesydderwen 32.5 Band 4 26.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Llandrindod 33 Band 4 41 Band 5
Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt 36.5 Band 4 22 Band 2
Ysgol Uwchradd Aberhonddu 36.5 Band 4 31.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Caereinion 36.5 Band 4 34.5 Band 4
Ysgol John Beddoes 39 Band 5 40 Band 5
Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gyfun Y Pant 15 Band 1 16 Band 1
Ysgol Gymunedol Glyn Rhedynog 17 Band 1 37.5 Band 5
Ysgol Gyfun Aberpennar 19.5 Band 2 26.5 Band 3
Ysgol Gatholig Cardinal Newman 20 Band 2 21 Band 2
Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr 20 Band 2 24.5 Band 3
Ysgol Gyfun Treorci 20.5 Band 2 27.5 Band 3
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda 24.5 Band 3 40 Band 5
Ysgol Gyfun Blaengwawr 27 Band 3 37 Band 4
Ysgol Gyfun Rhydywaun 27.5 Band 3 39 Band 5
Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen 28 Band 3 34 Band 4
Ysgol Uwchradd Aberdâr 29 Band 3 42 Band 5
Ysgol Merched Aberdâr 35.5 Band 4 25.5 Band 4
Coleg Cymunedol Tonypandy 35.5 Band 4 34.5 Band 4
Ysgol Gyfun Bryncelynnog 37 Band 4 31 Band 4
Ysgol Gyfun Garth Olwg 37 Band 4 34.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Pontypridd 37 Band 4 41 Band 5
Ysgol Gyfun Llanhari 38.5 Band 5 32.5 Band 4
Ysgol Gymunedol Sirol Porth 38.5 Band 5 38 Band 5
Ysgol Tonyrefail 39 Band 5 34 Band 4
Abertawe
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 13 Band 1 11.5 Band 1
Ysgol Gyfun Tregŵyr 14.5 Band 1 18.5 Band 2
Ysgol Gyfun Gŵyr 17.5 Band 1 17.5 Band 2
Ysgol Gyfun Penyrheol 19.5 Band 2 22.5 Band 2
Ysgol Esgob Gore 21.5 Band 2 16.5 Band 1
Ysgol Uwchradd Bishopston 21.5 Band 2 16.5 Band 1
Ysgol Pentrehafod 20 Band 2 34.5 Band 4
Ysgol Olchfa 21.5 Band 2 20.5 Band 2
Ysgol Gymunedol Dylan Thomas 22 Band 2 18.5 Band 2
Ysgol Cefn Hengoed 23 Band 2 25.5 Band 3
Ysgol Esgob Vaughan 25.5 Band 3 15.5 Band 1
Ysgol Llwyn-y-fedw 32.5 Band 4 20 Band 2
Ysgol Gyfun Pontarddulais 32.5 Band 4 24 Band 2
Ysgol Gyfun Treforys 40.5 Band 5 41.5 Band 5
Bro Morgannwg
Ysgol Stanwell 16.5 Band 1 16 Band 1
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg 17.5 Band 1 32.5 Band 4
Ysgol Gyfun Y Bont-faen 19 Band 2 21.5 Band 2
Ysgol Gyfun Bryn Hafren 27 Band 3 28.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn 29 Band 3 12.5 Band 1
Ysgol Llanilltud Fawr 33.5 Band 4 35.5 Band 4
Ysgol Sant Cyres 35.5 Band 4 27.5 Band 3
Ysgol Gyfun Y Barri 44 Band 5 29 Band 3
Torfaen
Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Albans 18 Band 2 16.5 Band 1
Ysgol Croesyceiliog 19 Band 2 41 Band 5
Ysgol Gyfun Gwynllyw 23 Band 2 31.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Fairwater 28.5 Band 3 38.5 Band 5
Ysgol Gorllewin Trefynwy 32 Band 4 34 Band 4
Ysgol Gyfun Abersychan 38.5 Band 5 33 Band 4
Ysgol Llantarnam 41 Band 5 34.5 Band 4
Wrecsam
Ysgol Maelor 19.5 Band 2 29 Band 3
Ysgol Morgan Llwyd 21.5 Band 2 35.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Babyddol ac Anglicanaidd Sant Joseph 24.5 Band 3 33.5 Band 4
Ysgol Y Grango 28.5 Band 3 19.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Rhosnesni 32 Band 4 28.5 Band 3
Ysgol Rhiwabon 34 Band 4 26 Band 3
Ysgol Bryn Alyn 35.5 Band 4 33.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Darland 36.5 Band 4 31.5 Band 4
Ysgol Clywedog 38.5 Band 5 41.5 Band 5
Ynys Môn
Ysgol Syr Thomas Jones 14.5 Band 1 29.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Bodedern 19 Band 2 23 Band 2
Ysgol Gyfun Llangefni 22 Band 2 26.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Caergybi 23 Band 2 34.5 Band 4
Ysgol David Hughes 23 Band 2 17 Band 1

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.