Damwain car: teyrnged i fenyw ifanc

Mared Elfyn
Image caption Bu farw Mared Elfyn yn yr ysbyty yn dilyn y ddamwain ger Machynlleth

Mae menyw ifanc gafodd ei brifo mewn damwain ar yr A487 wedi marw.

Cafodd Mared Elfyn oedd yn 23 oed ac yn dod o Flaenau Ffestiniog ei hanfon i Ysbyty Bronglais wedi'r gwrthdrawiad rhwng dau gar ger Machynlleth ddydd Mercher. Bu farw yno'n ddiweddarach.

Roedd Mared yn athrawes yn Ysgol Bro Ddyfi, Machynlleth.

Wrth dalu teyrnged iddi dywedodd ei theulu ei bod hi'n ferch, "fywiog a hwyliog, ac yn un oedd yn hoffi bod ynghanol unrhyw fwrlwm."

"Mae ein diolch yn enfawr i Mared am gyfoethogi ein bywydau i'r fath raddau ag y gwnaeth. Bu farw yn llawer rhy ifanc a wnawn ni fyth lwyddo i lenwi'r bwlch anferth sydd ar ei hôl a gofynnwn yn garedig iawn i bawb barchu ein dymuniad i alaru mewn preifatrwydd."

Mae ei rhieni hefyd wedi diolch i'r staff yn Uned Gofal Dwys Ysbyty Bronglais.

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi gofyn i unrhyw un a welodd y ddamwain i gysylltu gyda nhw trwy ffonio 101.

Straeon perthnasol