10 mlynedd i ddyn am guro ei gariad beichiog

Craig Thomas Image copyright Heddlu
Image caption Clywodd y llys fod Craig Thomas yn curo ei gariad yn aml

Mae dyn wedi ei garcharu am ddeng mlynedd am guro ei gariad oedd yn feichiog er mwyn "dyrnu'r babi allan ohoni".

Fe ymosododd Craig Thomas, 33 oed, ar ei gariad ar ôl iddi ddweud wrtho ei bod hi'n disgwyl.

Clywodd y llys ei fod o yn ei cham-drin ac yn ei churo yn aml, ond ni wnaeth lwyddo i achosi niwed i'r babi.

Daeth diwedd ar y trais ar ôl iddi redeg o'r tŷ yn ei phyjamas ac i weithwyr mewn garej ei gweld a ffonio'r heddlu.

Disgwyl marw

O ganlyniad i'r trais mae ganddi anafiadau cosmetig parhaol. Mae hynny wedi rhoi terfyn ar ei gyrfa fel dawnswraig.

Mewn datganiad yn y llys dywedodd y ferch: "Roeddwn i yn disgwyl marw yn y berthynas yma ac o'n i yn meddwl mai dyma falle fyddai'r adeg y byddai hynny yn digwydd.

"O'n i ofn ei fod e mynd i ladd fi a'r babi."

Mi blediodd Thomas o Lanisien, Caerdydd yn euog i'r cyhuddiadau o achosi niwed corfforol difrifol, anafu gyda bwriad a cheisio achosi niwed corfforol.

Dywedodd y barnwr Neil Bidder wrtho: "Dyma un o'r achosion gwaethaf o drais yn y cartref i mi ddod ar ei draws."