Cynnig cysur ar ddydd Nadolig

Paul Baulch
Image caption Paul Baulch: Profiad o fod yn ddi-gartref

Mae dyn sydd â phrofiad o fod yn ddigartref ar strydoedd Caerdydd yn agor cegin arbennig ar ddydd Nadolig er mwyn rhoi bwyd, cwmni a chysur i bobl sy'n teimlo'n isel neu'n unig yn ardal Llanelli yn ystod cyfnod yr Ŵyl.

Dywed Paul Baulch, sy'n gogydd, ei fod wedi cael y syniad ar ôl treulio dros 10 wythnos yn gweithio mewn caffi yng Nghapel Ffordd Cowell yn Llanelli.

Busnesau a phobl leol sydd wedi cyfrannu'r bwyd a dywed Paul y bydd nifer o wirfoddolwyr yn ei helpu.

"Ma' hwn yn gyfle i mi wneud rhywbeth. Dwi ddim yn Gristion fy hun, ond rwy'n gwybod fod yr amser yma o'r flwyddyn yn gallu bod yn anodd iawn i nifer o bobl.

"Tra bod llawer yn mwynhau a dathlu mae yna nifer sy'n teimlo eu bod yn fwy ynysig fyth a bod y byd yn llawn anobaith," meddai.

"Dwi ddim yn hoff o'r amser yma o'r flwyddyn, mae'n rhy fasnachol. Dylai pobl dreulio mwy o amser yn edrych ar ôl ei gilydd yn hytrach na phoeni am anrhegion."

Dywed Paul, sy'n wreiddiol o Gaerdydd ei fod wedi treulio amser yn ddigartref ar strydoedd y brifddinas.

"Rwy'n gwybod beth mae o fel i fod yn ddi-gartref yr adeg yma o'r flwyddyn. Felly o'n i a fy ngwraig Jayne am helpu mas.

Image caption Bydd y cinio Nadolig yn cael ei weini yn y capel

"Oherwydd bod gennyf broblemau iechyd, a phroblemau gyda fy nghlun byddaf yn dibynnu ar bobl eraill i weini'r bwyd ac i wneud y gwaith cario, ond y fi fydd yn coginio.

"Byddaf yn paratoi gymaint â gallaf o flaen llaw, ond bydd o'n golygu codi'n gynnar ar ddiwrnod 'Dolig."

Mae o'n disgwyl agor drysau Capel y Presbyteriaid ar Ffordd Cowell am 1 yh.

"Roeddwn yma (yn y capel) ar gyfnod cynllun gwaith rai misoedd yn ôl, a dyna lle cefais y syniad. Roeddwn yn meddwl mae'n siŵr y byddai'r lle yn segur ar ddydd Nadolig, felly pam ddim ei ddefnyddio."

Mae archfarchnadoedd lleol wedi rhoi bwyd a bisgedi, a phwdin. Yr unig beth sydd yn eisiau ar hyn o bryd yw llysiau.

'Mynd yn drech'

Mae elusen y Samariaid hefyd yn cydnabod fod cyfnod y Nadolig yn gallu bod yn anodd i rai.

Dywed y Samariaid y bydd yna wirfoddolwyr ar ddyletswydd yn ystod y Nadolig yn ateb galwadau ffôn pobl sy'n ei chael yn anodd i ymdopi.

Maen nhw'n disgwyl ateb hyd at 15,000 o alwadau bob diwrnod yn y DU ac Iwerddon dros gyfnod yr Ŵyl.

Dywedodd llefarydd: "Mae'r amser yma o'r flwyddyn yn gallu bod yn anodd iawn ac rydym am adael i bobl wybod fod y Samariaid yma i'w helpu pe bai pethau'n dechrau mynd yn drech.

"Tra bod nifer o wasanaethau eraill ar gau ar gyfer cyfnod yr Ŵyl, fe fydd ein gwirfoddolwyr ar gael yn ateb galwadau pob awr o'r dydd.

"Ar ôl dweud hynny mae'r cyfnod yn dilyn y Nadolig hefyd yn gallu bod yn anodd a phrysur i'r Samariaid.

"Mae hyn gan fod nifer o bobl yng nghwmni eu teuluoedd dros yr Ŵyl, ac yna yn mynd adref gan adael rhai yn teimlo yn unig ac yn ynysig ar ddechrau flwyddyn arall."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.