Rhew yn achosi trafferthion

Rhew Image copyright Getty Images

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd am rew ar ffyrdd Cymru fore Gwener.

Eisoes mae ambell ddamwain wedi achosi trafferthion, gyda nifer o ffyrdd yn anodd i yrwyr.

Hefyd mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi tri rhybudd i baratoi am lifogydd, sef y Teifi Isaf islaw Llanybydder, y Tywi Isaf o gwmpas Llandeilo a'r Teifi Uchaf uwchben Llanybydder.

Mae'r gwasanaeth tân wedi cael eu galw i wrthdrawiad ar gylchfan Abercynon ar yr A470 am 6:30am fore Gwener. Dim ond un cerbyd oedd yn rhan o'r digwyddiad.

Ar ran arall o'r A470 mae lori a char wedi bod mewn gwrthdrawiad rhwng yr A465 (Ffordd Blaenau'r Cymoedd) a'r A4059 (Ffordd Mynydd Penderyn).

Ar ffordd Blaenau'r Cymoedd (yr A465) i gyfeiriad y gorllewin mae traffig yn araf yn dilyn gwrthdrawiad rhwng pum cerbyd rhwng yr A4061 (Ffordd Rhigos) a'r A4109 (cyfnewidfa Glyn-nedd).

Does dim son hyd yma am unrhyw anafiadau.

Mae'r heddlu wedi rhybuddio bod gyrru'n anodd ar yr A4058 ger Porth yn y Rhondda, ac mae'r A4067 ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng y B4291 Ffordd Birchgrove a'r M4 cyffordd 45 (Ynysforgan).

Dywed y gwasanaethau brys bod cerbyd wedi troi drosodd cyn gadael y ffordd a does dim amcangyfrif hyd yma pryd fydd y ffordd yn ailagor.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi cynghori pobl i fod yn ofalus gan fod llawer o rew ar ffyrdd yn ardal Gwent.