Boicotiwch S4C medd elusen anifeiliaid

dau eliffant mewn cae Image copyright S4C
Image caption Cafodd 'Y Syrcas' ei ffilmio yn Nregaron

Mae elusen sydd yn ymgyrchu dros les anifeiliaid yn galw ar bobl i beidio gwylio S4C dros gyfnod y Nadolig am ei bod yn defnyddio eliffantod mewn ffilm fydd ar y sgrin ddydd San Steffan.

Cafodd dau o eliffantod Affricanaidd eu gyrru i Gymru er mwyn cymryd rhan yn 'Y Syrcas', ffilm deuluol sydd yn olrhain hanes merch ifanc sydd ddim yn cael rhyddid i fyw bywyd fel y mae hi eisiau am fod ei thad yn ceisio ei rheoli.

Yn ôl Animal Defenders International yn aml dyw anifeiliaid ddim yn cael y gofal iawn pan nad ydyn nhw ar set.

Mi wnaethon nhw anfon llythyr at S4C gan ddweud ei bod nhw'n anhapus bod yr eliffantod yn cael eu defnyddio yn y ffilm ac yn holi am les yr anifeiliad.

Dywedodd prif weithredwr y corff, Jan Creamer, fod eu hymchwiliadau nhw yn y gorffennol wedi dangos bod lles anifeiliaid ddim yn cael eu hystyried o fewn y diwydiant diddanu.

Meddai: "Ar gyfer eliffantod mi fydd hyn yn golygu dulliau creulon o'u hyfforddi fel defnyddio bachyn tarw a deunyddiau rhoi sioc drydanol. Mi fyddan nhw hefyd yn cael eu cadwyno am gyfnodau hir a'u caethiwo.

"Ar ben hyn i gyd mae'n debygol fod yr eliffantod yma wedi cael taith galed o'r Almaen er y gallai effeithiau ffilm eraill fod wedi eu defnyddio.

"Dylai pobl sydd yn caru anifeiliaid osgoi holl ffilmiau sydd yn parhau i ddefnyddio anifeiliaid byw a pheidio gwylio dim ar S4C dros gyfnod y Nadolig fel arwydd o brotest."

Wrth ymateb i gŵyn yr elusen dywedodd Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Dafydd Rhys:

"Gydol y prosiect yma, fe roddwyd blaenoriaeth bob amser i les yr anifeiliaid. Yn unol â gofynion S4C, fe gafwyd cyngor arbenigol er mwyn diogelu lles yr eliffantod.

"Y cyngor a gafwyd oedd bod eliffantod yn anifeiliaid haid a chanddynt natur gymdeithasol a'u bod yn fwy dedwydd yng nghwmni eliffantod eraill. Dyna pam y cytunodd y cynhyrchwyr i ddod draw â phâr o eliffantod am y cyfnod ffilmio, er mai dim ond un oedd ei angen mewn gwirionedd.

"Yn ystod yr holl gyfnod y bu'r eliffantod o dan ofal y tîm cynhyrchu, roedd milfeddyg sŵolegol yn bresennol hefyd i fonitro lles yr anifeiliaid ac i gynnig cyngor parod gydol yr amser.

"Ar ôl derbyn pob sicrwydd gan y cwmni cynhyrchu, gall S4C fod yn gwbl hyderus bod lles yr eliffantod wedi cael blaenoriaeth yn ystod cyfnod ffilmio'r cynhyrchiad arbennig iawn hwn."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.