2013: Blwyddyn dda i gampau eraill

Er bod pêl-droed a rygbi wedi hawlio sylw nifer fawr o gefnogwyr y campau yng Nghymru yn ystod 2013, fe ddaeth llwyddiannau i gystadleuwyr mewn campau eraill hefyd.

Yn ail ran ei adolygiad o'r flwyddyn ar y meysydd chwarae, mae gohebydd chwaraeon BBC Cymru Iwan Griffiths yn bwrw golwg dros rai o'r digwyddiadau mwyaf cofiadwy.

O feicio i focsio bu'n flwyddyn dda arall.

Becky James Image copyright PA
Image caption Cafodd Becky James flwyddyn ryfeddol ar ei beic

Ar un penwythnos ym mis Chwefror 2013, fe gododd Abertawe Cwpan y Gynghrair, roedd tîm Rygbi Cymru'n drech na'r Eidal, a chyrhaeddodd Wrecsam rownd derfynol Tlws FA Lloegr. Serch hyn oll, merch 20 oed o'r Fenni oedd ar dudalennau blaen y papurau newydd.

Yn frenhines y felodrôm, cipiodd Becky James bedair medal ym Mhencampwriaethau Trac y Byd ym Melarus eleni. Y cyntaf erioed o Brydain i wneud hynny. Roedd dwy o'r medalau'n rhai aur.

Peidiwch anghofio chwaith am aur Elinor Barker, tra i Sam Harrison ac Owain Doull gael blwyddyn i'w chofio ar y trac.

Image copyright Reuters
Image caption Dechreuodd Jamie Donaldson 2013 drwy ennill pencampwriaeth Abu Dhabi cyn cael twll mewn un yn Augusta

A chan aros ar ddwy olwyn, pwy arall ond Geraint Thomas fyddai wedi gorffen y Tour de France, fel rhan o dîm buddugol Sky, er iddo dorri ei belfis mewn damwain yn gynnar yn y ras.

Draw yn Wembley, amddiffyn teitl Is-drwm WBO y byd naeth Nathan Cleverly. Nôl yng Nghaerdydd ym mis Awst, collodd y Cymro'r gwregys i Robin Krasniqi.

Yng nghystadleuaeth y meistri yn America, pwy all anghofio twll mewn un Jamie Donaldson?

Yr un mor gofiadwy oedd ymdrechion Aled Sion Davies ym Mhencampwriaethau'r Byd yn Lyon. Medalau aur yn y ddisgen a'r pwysau i'r Pencampwr Olympaidd.

Am y tro cyntaf ers tair blynedd ar ddeg, fe deithiodd cricedwyr Morgannwg i Lord's. Y daith - er colli'n rownd derfynol y Gynghrair 40 pelawd - yn uchafbwynt ar dymor cymharol siomedig arall.

Image copyright BBC Sport
Image caption Llwyddodd Non Stanford i ennill pencampwriaeth triathlon y byd yn Llundain

Ac wrth drafod siomedigaethau, beth am flwyddyn y tîm Rygbi 13 Cenedlaethol? Colli pob un o'u gemau yng Nghwpan y Byd oedd eu hanes nhw.

I'r gwrthwyneb, bu'n flwyddyn o lwyddiannau i Non Stanford. Ei buddugoliaeth gyntaf ar gylchdaith triathlon y byd ym Madrid yn fan cychwyn i'r llwybr tua'r uchelfannau. Yn y ffeinal yn Llundain, cafodd y ferch o Abertawe ei choroni'n Bencampwraig Byd.

Fe fydd Stanford yn chwifio baner y ddraig unwaith yn rhagor yng Ngemau'r Gymanwlad yr Haf nesaf. Ac wrth i Gymru baratoi i anfon y tîm mwyaf erioed i Glasgow, mae'n siŵr y bydd fersiwn 2014 o'r erthygl hon yn fwy hirfaith o lawer.

Straeon perthnasol