Cerdded i gofio Kyle Vaughan

Kyle Vaughan Image copyright Gwent Police
Image caption Fe ddiflannodd Kyle Vaughan ar Ragfyr 30, 2012

Mae taith gerdded wedi ei chynnal er cof am ddyn 24 oed a ddiflannodd bron i flwyddyn yn ôl.

Does neb wedi gweld Kyle Vaughan, o'r Coed Duon, ers 30 Rhagfyr 2012.

Mae'r heddlu yn credu ei fod wedi cael ei lofruddio.

Gadawodd ffrindiau a theulu Mr Vaughan Rodney Parade yng Nghasnewydd brynhawn Sul ar gyfer y daith 35 munud.

Roedd trefnwyr y daith wedi gofyn i'r rhai a oedd yn cymryd rhan i wisgo coch.

Mae tri pherson ar fechnïaeth yr heddlu mewn cysylltiad â diflaniad Mr Vaughan.

Ar 30 Rhagfyr 2012, daethpwyd o hyd i'w gar ar yr A467 ger Rhisga. Roedd y car wedi bod mewn gwrthdrawiad, ond dydy'r heddlu ddim yn gwybod a oedd Mr Vaughan yn gyrru'r car adeg y gwrthdrawiad.

Mae'r heddlu'n credu bod Mr Vaughan wedi cerdded o'r car ond mae'r hyn a ddigwyddodd iddo wedi hynny yn ddirgelwch.

Mae gwobr o £5,000 wedi ei gynnig am wybodaeth ynghylch diflaniad Kyle Vaughan.

Dylai unrhywun â gwybodaeth gysylltu â Taclo'r Tacle ar 0800 555111.

Straeon perthnasol