Heddlu'n apelio am ferch ar goll

Nida Ul-Naseer Image copyright Heddlu Gwent

Mae'r heddlu yng Nghasnewydd yn apelio am wybodaeth am ferch 18 oed sydd wedi bod ar goll o'i chartref ers dydd Sadwrn, Rhagfyr 28.

Cafodd Nida Ul-Naseer ei gweld yno am y tro diwethaf am tua 8:00pm.

Roedd hi'n gwisgo jeans glas a chrys du. Mae Nisa o dras Asiaidd-Pacistan ac mae ganddi wallt du hir. Mae'n 5'3" o daldra ac yn denau.

Mae'r heddlu yn arbennig o bryderus amdani am nad yw wedi cymryd ei meddyginiaeth, a heb hwnnw gall fynd yn anemig.

Os oes unrhyw un yn gwybod lle mae hi, mae cais arnynt i ffonio'r heddlu ar 101 gan nodi'r cyfeirnod 448 28/12/13.