Dyfrgi wedi ei achub yng Nghwynedd yn gwella

Dyfrgi Image copyright RSPCA
Image caption Dyfrgi a achubwyd ger pentref Talsarnau yng Ngwynedd.

Mae dyfrgi a ddarganfuwyd ar lannau moryd yng Ngwynedd yn gwella mewn canolfan bywyd gwyllt RSPCA.

Ar Ŵyl San Steffan clywodd aelod o'r cyhoedd wichian pan oedd yn cerdded ger pentref Talsarnau.

Yno daeth o hyd i'r dyfrgi.

Oherwydd doedd dim golwg o'i rieni ac oherwydd bod yr anifail yn cynhyrfu, aethpwyd ag ef at filfeddyg lleol.

Cafodd wedyn ei gludo i ganolfan bywyd gwyllt yr RSPCA yn Stapely Grange, Sir Gaer.

Dywedodd Rob Scivens sy'n edrych ar ôl y dyfrgi: "Mae'n tua naw i 10 wythnos oed ac yn chwareus sy'n arwydd da iawn.

'Trosglwyddo'

"Mae'n bwyta'n dda ac i'w weld yn iach.

"Nid yw'n glir pam y cafodd ei wahanu oddi wrth ei rieni. Efallai mai'r tywydd drwg sydd ar fai."

Ychwanegodd: "Os yw'n parhau i wella, mi fydd yn cael ei drosglwyddo i barc bywyd gwyllt Y Goedwig Newydd lle maen nhw'n gwella dyfrgwn cyn gallu dychwelyd i'w cynefin.

"Fel arfer, mae hyn yn digwydd rhwng naw a 12 mis oed.

"Unwaith y bydd yn ddigon mawr ac annibynnol i ymdopi gyda bywyd yn y byd mawr, mi fyddwn yn ceisio ei ryddhau mor agos â phosib at y lle lle cafodd ei ddarganfod."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.