Gwella band eang yng Ngheredigion

Fibre-optic cable, Eyewire Image copyright Other
Image caption Bydd cynllun BT yn dechrau yn ardal Aberystwyth yn Ebrill 2014

Mae'r sir sydd â'r band eang salaf yng Nghymru yn ceisio gwella'r sefyllfa wrth i wasanaeth newydd ddechrau yn 2014.

Dim ond Ynysoedd Sili a rhai ynysoedd yn yr Alban ac sydd â band eang sy'n waeth na Cheredigion yn y DU gyfan yn ôl gwefan.

Mae mwy nag un o bob pum eiddo yn y sir gyda chyflymder band eang o lai na 2 megabit yr eiliad.

Bydd cwmni BT Openreach yn dechrau lledaenu'r system newydd yn ardal Aberystwyth yn Ebrill 2014.

Mae'r cwmni hefyd yn gobeithio gwella band eang i holl ysgolion y sir.

'Pwysig dros ben'

Dywedodd arweinydd Cyngor Ceredigion, y cynghorydd Ellen ap Gwynn, bod gan yr ysgolion y deunydd angenrheidiol i dderbyn band eang cyflym, a'u bod yn awyddus i wneud hynny.

"Fe fydd hyn yn bwysig dros ben i unigolion a busnesau yn y sir wledig hon hefyd," meddai.

Ac ychwanegodd cadeirydd Siambr Fasnach Aberystwyth, Chris Mackenzie-Grieve, bod band eang yn rhy ara' deg yn nifer o bentrefi'r sir gan ddweud:

"Bydd hyn yn newyddion da i bobl sy'n gweithio o adref, ond dydw i ddim yn siŵr os fydd hyn cystal â rhwydwaith trenau a bysiau da i wasanaethu'r sir."

Datgelodd adroddiad diweddar gan Ofcom bod 21.7% o'r holl eiddo yng Ngheredigion â chyflymder band eang o lai na 2Mbit/eiliad.

Dywedodd hefyd bod gan Gymru y canran isaf o eiddo yn y DU gyda mynediad at fand eang cyflym iawn. Yn ôl yr adroddiad 48% sy'n medru derbyn gwasanaeth o'r fath yng Nghymru o gymharu â chyfartaledd o 73% ar draws y DU.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.