Achos Abergele: 'Dwrn fel bricsen'

  • Cyhoeddwyd
Pen y Pont
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ms Jones yn rhedeg Tafarn Pen y Pont, ond nid hi oedd deilydd y drwydded

Mae rheolwr tafarn a'i phartner wedi ymddangos o flaen Llys y Goron Caernarfon, gyda'r ddau yn wynebu cyhuddiad o lofruddiaeth.

Bu Paul Bernard Blackledge farw yn sgîl dioddef anafiadau difrifol i'r ymennydd.

Mae'r erlyniad yn honni bod yr anafiadau wedi cael eu hachosi yn dilyn ymosodiad gan Tracey Jones a'i phartner, Anthony Graham Smith.

Mae'r ddau yn gwadu'r cyhuddiadau o lofruddiaeth. Mae Mr Smith eisoes wedi pledio'n euog i gyhuddiad o ddynladdiad ond mae Ms Jones yn gwadu'r cyhuddiad o ddynladdiad mae hi'n ei wynebu.

Clywodd y rheithgor fod Mr Blackledge, 54, oedd â hanes o gam-drin alcohol a iechyd gwael, wedi bod yn yfed yn nhafarn Pen y Bont yn Abergele yn ystod y prynhawn ar Gorffennaf 25, 2013.

Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Paul Blackledge ddau ddiwrnod ar ôl yr ymosodiad honedig

Ddim ar ddyletswydd

Doedd Ms Jones, rheolwr y dafarn, ddim yn gweithio'r diwrnod hwnnw ac roedd hi wedi bod yn yfed a chymdeithasu yno gyda Mr Smith a chriw o ffrindiau.

Rhywbryd yn ystod y noson fe aeth y ddau i Gonwy am bryd o fwyd cyn dychwelyd i'r dafarn am oddeutu 10:20yh.

Erbyn hyn roedd Mr Blackledge yn feddw ac yn simsan ar ei draed ac yn ceisio mynnu ei fod yn cael ei weini â mwy o alcohol.

Mae'r erlyniad yn honni bod Ms Jones a Mr Smith yna wedi penderfynu taflu Mr Blackledge allan o'r dafarn, a hynny ar eu liwt eu hunain.

Dywedodd yr erlynydd, Andrew Thomas QC eu bod nhw wedi defnyddio lefel o drais oedd yn afresymol.

'Trais direswm'

Yn ôl Mr Thomas roedd ymosodiad Mr Smith yn "drais direswm ar ddyn bach gan ddyn mawr".

Dywedodd hefyd bod Mr Blackledge wedi gwawdio Mr Smith a bod hynny wedi ei wneud yn "fwy penderfynol o orffen yr hyn roedd wedi ei ddechrau".

Clywodd y rheithgor fod Mr Blackledge wedi dechrau cerdded i ffwrdd ar y pwynt yma ond fod Ms Jones wedi penderfynu mynd ar ei ôl ac ymosod arno eto.

Yn ôl yr erlyniad dyma pryd wnaeth Mr Smith daro Mr Blackledge mor galed gyda'i ddwrn nes iddo gael ei daro'n anymwybodol yn syth.

Dywedodd tystion fod y dwrn yn swnio fel bod rhywun wedi cael ei daro gyda bricsen.

'Fel anaf Schumacher'

Clywodd y rheithgor fod ei foch wedi ei thorri mewn dau le a bod grym yr ergyd wedi torri pibellau yn ei ymennydd gan achosi gwaedu anferth.

Fe wnaeth yr erlyniad gymharu'r anaf gyda'r un gafodd Michael Schumacher yn dilyn damwain sgïo'n ddiweddar.

Wedi'r ail ymosodiad fe aeth y ddau ddiffynnydd yn ôl i'r dafarn, yn ôl yr erlyniad, gan adael i grŵp o bobl ifanc yn eu harddegau edrych ar ei ôl.

Ond fe ddaeth Mr Smith yn ôl allan, yn ôl Andrew Thomas QC, er mwyn ceisio twyllo Mr Blackledge i feddwl ei fod wedi dioddef yr anafiadau oherwydd iddo ddisgyn.

Yn ogystal â gwadu'r cyhuddiadau o lofruddiaeth mae Ms Jones a Mr Smith hefyd yn gwadu cyhuddiad o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder drwy ofyn i dystion i ddweud mai nid yr ymosodiad honedig wnaeth arwain at anafiadau'r dyn fu farw.

Mae disgwyl i'r achos bara pythefnos - bydd y dystiolaeth nesaf i'w glywed ddydd Llun Rhagfyr 6.