Ysbyty Llwynhelyg: 'Cannoedd' yn protestio

Protest Llwynhelyg
Image caption Mae protestiadau wedi bod yn erbyn cau gwasanaethau yn Ysbyty Llwynhelyg

Cafodd protest ei chynnal fore Sadwrn yn erbyn cau gwasanaeth newyddenedigol yn Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd.

Roedd yr heddlu'n amgangyfrif bod rhyw 600 o bobl yno i nodi eu gwrthwynebiad i'r newidiadau maen nhw'n ofni fydd yn arwain at israddio gwasanaethau eraill yn yr ysbyty.

Mae'r ymgyrchwyr yn dweud eu bod nhw'n bwriadu protestio bob dydd Sadwrn er mwyn ceisio atal y newidiadau rhag mynd yn eu blaen.

Mae'r bwrdd iechyd yn dadlau eu bod nhw wedi cynnal ymgynghoriad cyn penderfynu canoli'r adran ofal plant yng Nghaerfyrddin a bod eu cynnig wedi cael ei gefnogi gan banel annibynnol o arbenigwyr gafodd ei sefydlu gan Mark Drakeford.

'Dim israddio'

Yn ystod y brotest, wnaeth bara rhyw hanner awr, fe wnaeth ymgyrchwyr ddal arwyddion oedd yn dweud "dim israddio Glangwili".

Roedd swyddogion o'r heddlu'n bresennol er mwyn sicrhau bod gwaith yn yr ysbytu'n gallu parhau fel arfer.

Roedd cynlluniau eisoes i drosglwyddo'r Uned Gofal Dwys i Fabanod o Hwlffordd i Gaerfyrddin ond gofynnodd y gweinidog Mr Drakeford ym mis Medi am fwy o fanylion ynghylch cynlluniau'r bwrdd iechyd.

Fis Tachwedd cafodd staff yr ysbyty wybod y byddai gofal wedi ei arwain gan ddoctoriaid yn dod i ben yn yr ysbyty ym mis Mawrth 2014.

Y gred yw y bydd gwasanaeth wedi ei arwain gan fydwragedd yn parhau yno ond y bydd achosion cymhleth yn cael eu trosglwyddo i Gaerfyrddin neu ymhellach.

Ar y pryd dywedodd y bwrdd iechyd nad oedd unrhyw benderfyniad terfynol a bod trosglwyddo'r gwasanaethau mamolaeth i Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin yn opsiwn.

Cyfeiriodd uwch-reolwyr Bwrdd Iechyd Hywel Dda y penderfyniad terfynol i'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford ond mae ymgyrchwyr wedi herio'r broses gyfeirio.

Yn Rhagfyr cafodd ymgyrchwyr gymorth cyfreithiol ar gyfer adolygiad barnwrol.

Datganiad y bwrdd

Mewn datganiad dywedodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda: "Ein bwriad yw gweld y gwasanaethau newydd-enedigol i gyd yn cael eu darparu o ysbyty Glangwili, a bydd hyn yn cynnwys datblygu uned lefel dau .

"Y rheswm am hyn yw bod y ddeoniaeth bellach yn mynnu bod meddygon pediatrig dan hyfforddiant yn gweithio eu nosweithiau ar-alwad ar un safle ac mae ein paediatregwyr yn Ysbyty Llwynhelyg wedi codi eu pryderon ynghylch cynaliadwyedd y gwasanaeth lleol gyda nifer o swyddi rydym wedi methu â'u llenwi.

"Mae'r bwrdd iechyd prifysgol wedi gwrando ar y pryderon hyn ac felly mae angen i ni i roi cynlluniau ar waith ar gyfer darparu'r rhan fwyaf o'r gwasanaeth o un safle."

Ychwanegodd: "Ein bwriad yw parhau i gynnig gwasanaethau pediatrig, gynecoleg ac obstetreg yn Ysbyty Llwynhelyg, ond mae hyn yn ddibynnol ar drafodaethau pellach gyda phanel craffu a chlinigwyr."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.