Gorfodi awyren i lanio

Awyren
Image caption Roedd disgwyl i'r teithwyr gael eu cludo i Gaerdydd yn hwyrach nos Sadwrn

Cafodd awyren oedd yn hedfan o Geneva i Gaerdydd ei gorfodi i lanio ym Mharis oherwydd "nam technegol bach".

Wedi i'r awyren lanio ym maes awyr Orly, Paris cafodd ei chwistrellu gyda dŵr.

Ni chafodd neb ei frifo a bydd y teithwyr yn cael eu hedfan i Gaerdydd yn hwyrach.

Fe gafon nhw wybod mai "problem hydrolig" oedd yn gyfrifol am y glaniad annisgwyl.