Grŵp yn beirniadu taith i Uganda

Patrick Amama Mbabazi
Image caption Mae prif weinidog Uganda Patrick Amama Mbabazi wedi cael ei feirniadu am y mesur gwrth-hoyw

Mae grŵp Plaid Cymru ar gyfer aelodau hoyw, trawsrywiol a deurywiol wedi beirniadu'r Prif Weinidog Carwyn Jones am ymweld ag Uganda.

Yn ôl Plaid Pride mae'r ymweliad yn digwydd ar adeg pan mae llywodraeth y wlad yn ceisio pasio deddf sy'n cosbi ymddygiad hoyw gyda charchar am oes.

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud fod y mesur hwnnw'n achosi pryder iddyn nhw ond mai pwrpas ymweliad Mr Jones yw gweld sut mae prosiectau Cymreig yn gwella bywydau pobl yn Uganda.

Er bod senedd Uganda wedi cymeradwyo'r mesur dadleuol, fydd hi ddim yn cael ei gwneud yn gyfraith nes i arlywydd y wlad ei harwyddo.

Dyw Yoweri Museveni heb wneud hynny eto, a dywedodd wrth yr Huffington Post yn ddiweddar na fydd o'n brysio cyn gwneud ei benderfyniad.

Roedd y ddeddf wreiddiol yn cynnwys y gosb eithaf, ond cafodd y gosb honno ei gollwng wrth i'r mesur fynd drwy bwyllgorau seneddol y wlad.

'Poeni am gamddehongli'

Lindsay Whittle yw llefarydd Plaid Cymru ar faterion sy'n ymwneud a chydraddoldeb, a dywedodd: "Rydym yn gwybod bod gwleidyddiaeth Cymru fodern yn flaengar a bod y prif weinidog yn erbyn y mesur hwn.

"Am y rheswm yna rwy'n poeni y gallai ymweliad y prif weinidog gael ei gamddehongli gan lywodraeth Uganda."

Ychwanegodd: "Gan ystyried yr ymdrechion cenedlaethol i gefnogi pobl hoyw, trawsrywiol a deurywiol Uganda... fe ddylai'r prif weinidog ail ystyried ei ymweliad."

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cefnogi llawer o brosiectau yn Affrica, gyda nifer o'r rhain wedi eu lleoli yn Uganda.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Mae'r prif weinidog yn credu'n gryf na ddylai unrhyw un gael ei atal rhag cyfloedd oherwydd ei rywioldeb ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau triniaeth hafal ar gyfer pawb yng Nghymru.

"Rydym wedi bod yn monitro datblygiad y mesur gwrth-hoyw gyda phryder dwfn. Mae'n rhywbeth rydym wedi ei drafod yn helaeth gyda'n partneriaid yn y grwpiau cymunedol lleol rydym yn gweithio gyda nhw.

"Mae'r prif weinidog yn Uganda er mwyn gweld sut mae prosiectau - sy'n cael eu cefnogi'n uniongyrchol gan bobl yng Nghymru - yn gwneud gwahaniaeth gwerthfawr i fywydau pobl difreintiedig.

"Rydym yn gobeithio ac yn credu y bydd y prosiectau yma ac ein perthynas agos gyda phobl Mbale yn chwarae rôl bwysig mewn hybu goddefgarwch a dealltwriaeth."

Straeon perthnasol