Wylfa Newydd: Ymlaen i'r cam nesaf yn asesiad adweithydd

Atomfa Niwcelar Wylfa
Image caption Atomfa Wylfa ar Ynys Môn

Mae'r Swyddfa Reoleiddio Ynni Niwclear a'r Asiantaeth Amgylchedd wedi dweud eu bod yn barod i ddechrau'r ail gam yn asesiad adweithydd atomfa niwclear Wylfa Newydd ar Ynys Môn.

Ers naw mis mae'r rheoleiddwyr wedi bod yn cydweithio â'r cwmni o Japan, Hitachi GE sy'n bwriadu defnyddio adweithyddion arbennig ar eu safle ar Wylfa yn ogystal ag Oldbury yn Sir Gaerloyw,

Y cam nesa' fydd asesu'r dyluniad o ran arbenigedd dechnegol ond gallai'r rhan hon o'r broses gymryd hyd at bedair blynedd.

Roedd rhan gyntaf y broses yn ystyried iechyd a diogelwch.

'Cam positif'

Dywedodd AS Ynys Môn, Albert Owen: "Mae hyn yn gam arall positif yn rhan fwyaf anodd yr holl broses.

"Mae'r dechnoleg yn cael ei defnyddio ac wedi ei phrofi a dwi'n falch iawn bod y cwmnïau a'r rheoleiddwyr wedi mynd i gymaint o fanylion ..."

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, David Jones: "Mae prosiect Wylfa Newydd yn bwysig i mi yn bersonol ac mae ymrwymiad y llywodraeth i ddefnyddio ynni niwclear yn y dyfodol yn gadarn.

"Ond mae'n hollbwysig fod unrhyw gynllun i adeiladu adweithydd niwclear yn golygu'r asesiadau mwyaf llym gan reoleiddwyr annibynnol ..."

Dywedodd Ken Sato, Rheolwr Cyffredinol Trwyddedu, Hitachi Ewrop: "Ers i ni lofnodi cytundebau asesu gyda'r rheoleiddwyr fis Ebrill, rydym wedi gwneud cynnydd rhagorol.

"Rydym wrth ein bodd ein bod yn symud ymlaen i gam nesaf yr asesiad."

'Cynlluniau'

Yn Nhachwedd 2012 prynodd Hitachi, Cwmni Niwcliar Horizon y cwmni fydd yn datblygu'r atomfa ar dir ger yr atomfa bresennol am £700m.

Ychwanegodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: "Mae'r asesiad yn hanfodol i lwyddiant ein prosiectau.

"Yn ddiweddarach eleni byddwn yn cyflwyno ein cynlluniau ni ar gyfer Wylfa Newydd o ran ymgynghori cyhoeddus."

Dywedodd Hitachi eu bod yn gobeithio creu rhwng 5,000 a 6,000 o swyddi adeiladu a 1,000 o swyddi pellach wrth i'r gwaith cynhyrchu gychwyn.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.