Cyhoeddi enw dyn yr oedd ei gorff oedd ar draeth ger Porthmadog

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dyn yr oedd ei gorff ar Draeth Morfa Bychan, ger Porthmadog.

Roedd yr heddlu wedi bod yn chwilio am Gareth Evans, cyfreithiwr 64 oed o Lanbedr ger Y Bermo, ers dydd Iau.

Fe gafodd y gwasanaethau brys alwad oddi wrth aelod o'r cyhoedd am 12:52pm ddydd Gwener.

Mae'r crwner wedi cael ei hysbysu.

Mae'n ymddangos fod Mr Evans oedd yn gyfreithiwr yn Nolgellau yn wynebu honiadau iddo ffugio dogfennau'r cofrestrfa tir yn 2009.