Adroddiad Iolo ap Dafydd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cyfri cost y tywydd garw

7 Ionawr 2014 Diweddarwyd 09:01 GMT

Wrth i ardaloedd glan môr asesu'r difrod mae cwestiynau yn cael eu gofyn ynglŷn â sut y gallwn ni ddiogelu ein harfordir ni yn y dyfodol?

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio adolygiad o'r amddiffynfeydd presennol.

Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru, mae'n rhaid blaenoriaethu pa ardaloedd i'w diogelu rhag llifogydd yn y dyfodol. Adroddiad ein gohebydd amgylchedd, Iolo ap Dafydd.