Arbed arian: Heddlu Dyfed Powys i golli 118 swydd?

  • Cyhoeddwyd
HeddluFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Heddlu Dyfed Powys eisiau rhoi blaenoriaeth i blismona rheng flaen

Gallai Heddlu Dyfed Powys golli 118 o swyddi wrth iddyn nhw geisio arbed gwerth £11.5m erbyn 2017.

Mae hyn yn cyfateb i 12% o gyllideb y llu.

Mae'r cynllun yn cynnwys ad-drefnu'r gwasanaeth cymorth proffesiynol, sy'n cynnwys swyddi cyllid, personel, gwasanaethau corfforaethol a gweinyddol ac yn y blaen.

Dywed Heddlu Dyfed Powys y byddan nhw'n ceisio cadw nifer y diswyddiadau i'r lleiafrif ac y bydd y cyhoedd yn elwa o'r newidiadau.

'Effeithlon ac effeithiol'

Meddai'r Prif Gwnstabl Simon Prince: "Bydd y strwythur newydd yn ein galluogi i barhau i roi blaenoriaeth i'r cyhoedd gyda phopeth ry' ni'n gwneud.

"Bydd ein gwasanaeth cymorth yn ddyfeisgar a syml, gan fod yn hyblyg yr un pryd. Mae'n rhaid iddynt ddarparu cefnogaeth effeithlon ac effeithiol i blismona rheng flaen.

"Rwy'n bwriadu cadw'r diswyddiadau i'r nifer lleia' posib - a fydd yr un Swyddog Cefnogi Cymuned yr Heddlu (SCCH) yn colli ei swydd."

Ychwanegodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, Christopher Salmon, a fydd yn goruchwylio'r newidiadau:

"Mae'r cyhoedd, sydd dan bwysau ariannol eu hunain, o hyd yn dweud wrthyf eu bod eisiau plismona cryf ar y rheng flaen.

"Trwy foderneiddio a symleiddio ein gwasanaethau cymorth byddwn yn ei gwneud yn bosib i blismyn blismona. Gall y cyhoedd fod yn hyderus fod y cynlluniau hyn wedi'u hystyried a'u trafod yn fanwl."

Ymgynghoriad

Mae staff a rheolwyr wedi cael clywed am y newidiadau i'r gwasanaethau cymorth, sy'n cynnwys gwell cyfleoedd hyfforddi ac amgylchedd gwaith.

Dywed datganiad hefyd y bydd llai o fiwrocratiaeth, amodau cyflogaeth newydd i staff cynorthwyol, a strwythurau rheoli symlach, gyda llai o adrannau.

Ar hyn o bryd mae staff yn cael eu cyflogi gan y Comisiynydd, ond o fis Ebrill ymlaen bydd 16 yn cael eu cyflogi gan y Prif Gwnstabl.

Mae cyfnod o ymgynghori ffurfiol eisoes wedi cychwyn gydag undeb Unsain.

Dywedodd y cynrychiolydd rhanbarthol, Glyn Jones, sydd a'r cyfrifoldeb am heddweision yn Unsain yng Nghymru: "Cawsom wybod ddoe o'r cynllun gan Heddlu Dyfed Powys, ac fe gafwyd cyfarfod yn eu pencadlys i archwilio beth oedd hyn yn ei olygu.

"Rydym yn barod i weithio'n adeiladol gyda'r heddlu wrth iddyn nhw ad-drefnu, a rhan o'n rôl ni yw lleihau unrhyw ddiswyddiadau gorfodol tra'n deall y bydd lleihad yn nifer y swyddi."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol