Cyn-eglwys R.S. Thomas yn derbyn grant Loteri

  • Cyhoeddwyd
R.S. Thomas yn Sant Mihangel
Disgrifiad o’r llun,
Bu R.S. Thomas yn ficer yn Eglwys Sant Mihangel rhwng 1954 a 1967

Mae Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach, lle'r oedd y bardd R.S. Thomas yn ficer rhwng 1954 ac 1967, yn un o wyth man addoli sydd wedi derbyn grant yn y cyfnod cyllido diweddaraf gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Bydd y grant o £16,800 yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwaith adfer brys sydd ei angen i sicrhau cynaliadwyedd yr adeilad.

Yn ogystal, bydd y prosiect yn creu cyfleoedd ymchwil ar feddau'r eglwys ac fe fydd yn caniatáu datblygiad gwefan newydd.

Mae'r grant yn cyrraedd ar ddiwedd flwyddyn nodweddiadol i'r eglwys sydd wedi bod yn nodi canmlwyddiant ers genedigaeth R. S. Thomas yn 2013.

Dathlwyd y canmlwyddiant gyda sawl digwyddiad yn yr eglwys, gan gynnwys cynnal gŵyl lenyddiaeth yn ei enw yn gynharach yn y flwyddyn.

'Cysylltiad pwerus gyda'n gorffennol'

Dywedodd Jennifer Stewart, Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru:

"Mae Mannau Addoli yn cynnig cysylltiad gweledol, pwerus gyda'n gorffennol ac i'w gweld yn bron bob tref a phentref ar hyd a lled Cymru."

Ychwanegodd y byddai'r grantiau'n "cynnig cyfle i gynulleidfaoedd eu haddasu, ble mae'r angen, fel bod modd iddynt gael ei mwynhau yn ehangach gan y gymuned ac i ganiatáu iddynt gael eu mwynhau gan nifer, am sawl blwyddyn i ddod."

Mae Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, wedi croesawu'r cyhoeddiad. Mi roddodd o groes a dderbyniodd gan R.S. Thomas i'r eglwys yn ddiweddar:

"Rydym yn ddiolchgar dros ben am y gefnogaeth a roddir i'n mannau addoli yng Nghymru ac yn enwedig i'r Gronfa.

"Mae'r wyth eglwys yn hynod ddiolchgar am y buddsoddiad, ond rwyf yn hynod falch bod Eglwys Sant Mihangel wedi derbyn grant yn dilyn blwyddyn o ddathliadau canmlwyddiant enedigaeth R.S. Thomas."

Cyfanswm o £647,100

Mae'r Grantiau a gyhoeddwyd heddiw hefyd yn cynnwys Eglwys Illtyd Sant, Llanhari, Eglwys Fethodistaidd y Drindod, Eglwys Pedr Sant, Llanbedr, Eglwys Mihangel Sant, Troedyraur, Eglwys Ddiwygiedig Unedig Tabernacl, Sir Benfro, Eglwys Holl Saint, Ystumllwynarth, ac Eglwys Sant Briget Llansantffraid yn Nhalybont-ar-Wysg.

Bydd cyfanswm o £647,100 yn cael ei ddosbarthu rhwng yr eglwysi, a'r arian yn mynd tuag at waith atgyweirio brys, gosod systemau gwresogi effeithlon ac ymchwil hanesyddol.