Clwb Pel-droed Dinas Caerdydd yn anrhydeddu arwr

John Noctor Image copyright John Noctor
Image caption Mae John Noctor wedi ei synnu gyda'r sylw

Mi fydd cefnogwr Caerdydd wnaeth achub plentyn oedd wedi disgyn o dan dren, yn westai arbennig i berchennog y clwb, Vincent Tan yn y gêm yn erbyn West Ham ddydd Sadwrn.

Roedd John Noctor ar ei ffordd i weld gêm yn erbyn Arsenal ddydd Calan pan welodd y bachgen yn llithro rhwng y tren a'r platfform. Mi ddringodd o dan y tren i achub y bachgen tra bod pobl eraill wedi cadw'r drysau ar agor i wneud yn siwr bod y tren ddim yn symud.

Mae'r clwb wedi canmol yr hyn wnaeth Mr Noctor.

"Yn dilyn y gêm mi gafon ni wybod am weithred ddewr John ar ei ffordd i wylio'r tîm," meddai llefarydd o'r clwb.

"Mae ymddygiad ac angerdd ein cefnogwyr yn rhywbeth rydyn ni wedi ei ganmol yn ddiweddar ac mae John yn enghraifft arall o hyn. Mi oedd pawb yn y clwb wedi eu cyffwrdd gan ei ddewrder felly mi fyddwn ni yn ei groesawu ef a'i deulu i 'stafell y cadeirydd ar gyfer y gêm yn erbyn West Ham."

Bydd Mr Noctor, 51, o Lanrhymni yng Nghaerdydd hefyd yn cael ei gyflwyno i'r dorf yn ystod hanner amser. Ond tra bod y gyrrwr bws yn ddiolchgar iawn mae o hefyd wedi ei synnu gyda'r sylw.

Normalrwydd

"Mae'r bachgen bach yn saff a dyna'r hyn dw i yn ddiolchgar amdano. Yn bendant doeddwn i ddim yn disgwyl hyn o gwbl. Mi fyswn i yn hoffi meddwl y byddai pobl eraill wedi gwneud yr un peth i fi yn y sefyllfa yna."

"Mae e fel bod fi yn byw dau fywyd gwahanol. Mae pawb yn ffonio eisiau cyfweliadau ac ar yr un pryd dw i yn trio cario mlaen efo fy mywyd normal fel gyrrwr bws.

"Mae e yn beth neis iawn i'r clwb wneud a dw i'n gyffrous iawn i weld Mr Tan. Ond ar ôl hynny dw i'n edrych ymlaen i gael ychydig o normalrwydd unwaith eto."

Mae cyflogwyr Mr Noctor, First Cymru hefyd wedi cydnabod yr hyn wnaeth o drwy roi gwobr iddo. Mae'r wobr yn cydnabod unigolion sydd yn mynd gam ymhellach na'r hyn sydd yn ddisgwyliedig ohonyn nhw.

Dywedodd Steve Davies o First Cymru: "Mae e wir yn arwr ond yn y ffordd Gymraeg na, mae e yn wylaidd iawn am yr holl beth."