BMJ yn codi cwestiynau ynglŷn â lobïo'r diwydiant alcohol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd 130 o gyfarfodydd eu cynnal rhwng y diwydiant alcohol ac adran iechyd Llywodraeth San Steffan

Mae ymchwiliad gan gylchgrawn meddygol y BMJ yn honni fod y diwydiant alcohol wedi cael gormod o gyfle i gyfathrebu gyda'r llywodraeth yn San Steffan, tra'u bod nhw'n ystyried gosod isafswm pris ar alcohol.

Mae dogfennau yn dangos bod y diwydiant wedi cael 130 o gyfarfodydd gyda'r adran iechyd ers yr etholiad.

Mae doctoriaid ac ymgyrchwyr iechyd yn poeni fod hynny wedi dylanwadu ar benderfyniad Llywodraeth San Steffan i roi'r gorau i'w cynlluniau fis Gorffennaf diwethaf.

Yn ol Andrew Missel o elusen Alcohol Concern Cymru mi oedd y diwydiant alcohol wedi dangos gwrthwynebiad clir.

Diwydiant yn poeni

"Da ni yn gwybod bod y diwydiant alcohol yn poeni yn arw iawn am y syniad yma o osod isaf bris ar gyfer alcohol.

"Ar y dechrau dw i'n meddwl oedden nhw yn wfftio'r syniad a dweud fyse fe ddim yn gweithio. Ond mae'n amlwg bod nhw yn pryderu y byddai'r mesur yn gweithio, sef lleihau faint o alcohol sydd yn cael ei werthu, neu fydden nhw ddim wedi gweithio mor galed yn ei erbyn."

Er hynny dywedodd Andrew Missel ar y Post Cyntaf bod nifer o sefydliadau erbyn hyn yn lobïo ac yn trio dylanwadu ar benderfyniadau pobl mewn grym.

Ond dywedodd bod yna dro pedol wedi bod gan y llywodraeth gyda nifer yn credu y byddai'r isafswm yn cael ei gyflwyno.

"Mae rhywbeth wedi newid ym mhennau pobl a dydyn ni ddim yn gwybod ydy hynny yn gyfuniad o bwysau gan y diwydiant diodydd, falle pwysau gan rhai etholwyr.

"Mi oedd rhai aelodau eraill o'r cabinet o'r blaid Geidwadol yn llugoer iawn am y mesur o'r dechrau un."

Hawdd cysylltu efo gwleidyddion

Mae Lleu Williams yn gweithio yn y maes lobïo ers chwe blynedd. Mae'n cydnabod bod nifer y cyfarfodydd yn ymddangos yn ffigwr uchel.

Ond mae'n dweud bod angen gofyn faint o gyfarfodydd fuodd yna rhwng yr ymgyrchwyr iechyd oedd o blaid isafswm pris ar alcohol.

"Cwestiwn ehangach yw pwy mor hawdd yw e i bobl gael mynediad i wleidyddion.

"Mae'r ffigwr i weld yn eithaf trawiadol. Ond yn sgîl y llun mwy ydy e yn ddigon hawdd i bobl gael mynediad i wleidyddion ac i rheiny sydd yn llunio deddfau a rheiny sydd yn llunio proses deddfu? Bydden ni yn dadlau bod e."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol